34 letadel UNICEF poskytlo na Haiti prostředky na záchranu života 250 000 dětí

Krizová pomoc UNICEF na Haiti pro prvních 6 měsíců, zaměřená na přežití a ochranu dětí, dosahuje podle původních plánů částky 127 milionů dolarů. Po ukončení krizové pomoci zde bude rozvíjet dlouhodobé projekty pomoci dětem, zaměřené na obnovu země. V České republice vybral UNICEF na pomoc Haiti necelých 3,6 milionu Kč.

„UNICEF na Haiti pracuje trvale, takže jsme hned několik hodin po zemětřesení mohli začít s programy na bezprostřední záchranu lidských životů. Nemusíme vydávat prostředky na budování zázemí nebo nábor pracovníků, protože to vše už na Haiti máme, takže 100 % darů našich příznivců jde přímo na programy pomoci postiženým,“ říká Pavla Gomba, ředitelka české pobočky UNICEF.  

Děti do 14 let tvoří na Haiti téměř polovinu populace a dopad katastrofálního zemětřesení na děti je fatální. UNICEF se na Haiti od prvních chvil po katastrofě soustředí na dodávky životně důležité pomoci ve všech oblastech, které se dotýkají dětí. Měsíc po zemětřesení na letišti v Port au Prince a Santo Domingo stále denně přistávají letadla, která přivážejí životně důležitou pomoc pro nejvíce postižené obyvatele Haiti, jež přišli o své domovy, a sirotky a děti, které katastrofa oddělila od rodin.

Přispět je stále možné:

• Na sbírkový účet UNICEF ČR: 11771177/0300, v.s. 800
• Odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS UNICEF na číslo 87777
(Cena DMS je 30 Kč, UNICEF na pomoc dětem obdrží 27 Kč.)

UNICEF na Haiti pomáhá zejména v oblastech dodávek materiální pomoci, ochrany dětí, zásoby vody a hygieny, výživy a zdravotní péče:

Dodávky materiální pomoci
V období od 13. do dnešního dne UNICEF vypravil na Haiti celkem 34 letadel s dodávkami postačujícími pro bezprostřední záchranu života 250 000 dětí. 228 sirotčinců a dalších bezpečných útočišť pro děti obdrželo soupravy  UNICEF pro ochranu dětí s šaty, přikrývkami, botami nebo hygienickými potřebami. Celkem bylo ke dni 12. února distribuováno 536 těchto souprav pro pokrytí potřeb 12 867 sirotků a opuštěných dětí.

Ochrana dětí
Na ochranu dětí před nelegálními adopcemi nebo dokonce obchodem s dětmi zahájil UNICEF  okamžitě po katastrofě registraci dětí a sirotků a identifikaci těchto dětí, a následně začal vyhledávat jejich rodiny. Již před zemětřesením žilo na Haiti 380 000 sirotků, přičemž z tohoto počtu bylo pouze 50 000 dětí umístěno v institucionální péči. Zemětřesení, následná panika a masivní přesuny obyvatelstva způsobily oddělení velkého počtu dětí od rodičů nebo jiných příbuzných, kteří katastrofu přežili.

Voda-sanitace-hygiena
Zemětřesení způsobilo totální kolaps vodovodních systémů a většina zdrojů pitné vody byla kontaminována. Téměř tři miliony lidí nemají žádné hygienické zázemí. Nedostatek čisté vody, mýdla, dezinfekčních prostředků, toalet a zázemí pro osobní hygienu představují vážné riziko šíření infekčních onemocnění, zejména pro děti mladší pěti let. UNICEF  ve spolupráci s partnery denně distribuuje 4 556 000 litrů pitné vody (podle krizové „normy“ pět litrů/osoba/den) pro 911 200 lidí bez domova.

Vzdělávání
V západní části zasažené oblasti zničeno nebo vážně poškozeno 80 % škol a na jihovýchodě asi 40 % škol. Pro 2,9 milionu dětí školního věku není školní vzdělání dostupné. V uplynulých čtyřech týdnech UNICEF postupně distribuuje školní stany a učební pomůcky pro pokrytí potřeb zhruba 720 000 dětí v oblastech zasažených zemětřesením.

Výživa
Již před zemětřesením na Haiti jedno ze tří dětí ve věku do pěti let strádalo chronickými formami podvýživy, jedno z dvaceti akutní podvýživou. Po zemětřesení se míra podvýživy ještě zvýšila. Součástí dodávek UNICEF na pomoc dětem strádajícím na Haiti podvýživou je speciální terapeutická výživa, vysoce výživné sušenky, vitamíny a výživové doplňky. Do programu zaměřeného na doplňování chybějících složek výživy do organismu již bylo na Haiti zařazeno 398 dětí ve věku do pěti let, 131 dětí s akutní formou podvýživy bylo přijato do péče výživových center.

Zdravotní péče
Mnoho dětí a žen na Haiti je v důsledku prožité katastrofy ve zvýšeném nebezpečí propuknutí různých vážných onemocnění. Rozsáhlá očkovací kampaň zajistí ochranu pro 500 000 dětí ve věku do sedmi let proti spalničkám, záškrtu, černému kašli a tetanu. UNICEF hraje jednu z klíčových rolí také v koordinaci projektů zaměřených na boj proti HIV/AIDS.

Informace pro média:

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Pracuje trvale 157 zemích světa. Soustředí se na okamžitou humanitární pomoc v situacích katastrof i na dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. Programy na pomoc dětem nejsou financovány z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných příspěvků a prodeje blahopřání a dárkového zboží s logem UNICEF.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Hana Šimůnková
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 527 667
E-mail: hana.simunkova@stance.cz