52 % firem investuje do jednoho dne školení manažerů max. 10 000 korun

V polovině listopadu se v pražském Zanzibaru uskutečnilo Halloweenské setkání nejen pro personalisty, které pořádala společnost DMC management consulting, s.r.o., ve spolupráci s agenturou Yellow Point, spol. s.r.o., a společností CTS corp., s.r.o. Na setkání proběhly tři panelové diskuse na téma Vývoj grantů EU čerpaných na vzdělávání, Školení, o něž je nyní největší zájem (indoor, outdoor) a Pominula již krize a jaký měla dopad na lidské zdroje?. Do diskusí se zapojili jak pořadatelé, tak hosté (top management a HR manažeři) z řad předních českých firem.

Vývoj grantů EU čerpaných na vzdělávání

„Jeden ze zásadních nedostatků realizace a čerpání peněz na vzdělávací programy vidím v tom, že firmy většinou netuší, na co přesně dotace jsou. Chybí předávání informací od státní správy směrem k podnikatelům a firmám,“ říká Markéta Šimáková partnerka DMC management consulting, společnosti, která má na starost praktickou realizaci školících programů.

„Když už je společnost informována a ví, že grantový program je pro ni vhodný, tak stojí před nelehkým úkolem – správným zpracováním žádosti,“ uvedli v diskusi zástupci CTS corp., s.r.o., kteří jsou proškoleni, jak granty a žádosti podávat. „Každá žádost prochází ze strany odpovědného ministerstva dvěma čteními – formálním a věcným. Ve formálním se zkoumají formální chyby, jichž může být maximálně dvě na žádost. Lze je však opravit a žádost podat znovu. Věcné hodnocení sleduje již samotný projekt. Pokud je odmítnut, tak se žadatel proti tomuto rozhodnutí již odvolat nemůže.“

Markéta Šimánková z DMC management consulting k tomu dodává: „Žadatele také často zajímá, jak postupovat v případě, že je žádost schválena. U vzdělávacích projektů jsou peníze čerpány až po podpisu smlouvy, což může být v rozmezí několika měsíců od schválení žádosti. Většinou je uplatněna forma zálohové platby v řádu desítek procent celkové dotace. V tomto případě je pak nutné doložit, co již bylo z projektu realizováno. A pokud je vše v souladu s harmonogramem uvedeným v žádosti, peníze jsou dočerpány.“

Diskusi na téma Pominula již krize a jaký měla dopad na lidské zdroje? vedla Jitka Tejnorová, partnerka  DMC management consulting. Téma Školení, o něž je nyní největší zájem (indoor, outdoor) měli na starost Aleš Kočí, majitel a ředitel společnosti Yellow Point, a Daniela Rožánková, marketingová konzultantka a lektorka v oblasti komunikace, motivace a vedení lidí a týmové spolupráce z DMC management consulting.

Trendy v oblasti otevřených školení

Na setkání také DMC management consulting představila průzkum*, který se věnoval trendům v oblasti otevřených školení. Pro objednatele je při výběru školení nejdůležitější téma školení. Dalšími faktory, které hrají rozhodující roli, jsou cena a způsob provedení školení, naopak vzdálenost do místa školení nemá na výběr zásadní vliv.

Jako formu školení klienti DMC nejvíce preferují interaktivní způsob s využitím her a modelových situací (59 procent). Při prezentaci výsledků se také ukázalo, že se školením typu outdoor a indoor – propojení prožitkové pedagogiky a zpětné vazby – mají klienti prozatím malé zkušenosti. A to byl i důvod, proč tento typ preferovalo nejméně dotazovaných.

„Respondentů jsme se také dotazovali, kolik jsou ochotni investovat do školení manažerů. Nejvíce - 52 procent - uvedlo částku od pěti do deseti tisíc korun na jednodenní školení na osobu. Na řadové zaměstnance se částka na jednodenní školení pohybuje do pěti tisíc korun, kterou uvedlo 73 procent klientů,“ komentuje výsledky Jitka Tejnorová z DMC management consulting. „Doufali jsme, že nám průzkum také prozradí, jaké školení naši klienti preferují. Výsledky však byly velmi vyrovnané – nejvíce je zájem o školení na téma Komunikace a konflikty, Vedení lidí, Efektivní instrukce a Role mistra. Své místo si získala i Personalistika a Odměňování a motivace zaměstnanců.“

*Průzkum byl realizován od 30. září do 23. října 2009 formou strukturovaného dotazníku, celkem se ho zúčastnilo 72 respondentů z řad obchodních kontaktů DMC management consulting

Informace pro média:

DMC management consulting s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Působí na českém trhu od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacii, mediální sféře – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.

Pro více informací kontaktujte: