Absolventi VŠMIE znovu usedli do školních lavic

Praha, 1. června 2010 – V květnu 2010 se na půdě Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) uskutečnilo první setkání jejích absolventů. Bývalí studenti si zde mohli vyměnit zkušenosti z praktického života a pohovořit se svými bývalými vyučujícími. VŠMIE tak měla možnost získat cennou zpětnou vazbu o kvalitě výuky a její aplikaci v praxi.

„Cílem absolventského srazu bylo především získání zpětné vazby o tom, jak se našim bývalým studentům daří v profesním životě, případně v dalším pokračování studia v magisterských oborech. Absolventi se současně mohli setkat se svými bývalými vyučujícími a vyměnit si s nimi nové zkušenosti a poznatky z oboru,“ uvádí k akci Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE.
Absolventského srazu se zúčastnila necelá pětina všech bývalých studentů. Většina z nich zpětně oceňovala důraz, který VŠMIE při výuce kladla na praktickou část studia a nevybavila je tak pouze teoretickými znalostmi. Mnozí absolventi již tyto zkušenosti ve svém profesním životě zúročili a našli uplatnění ve společnostech jako Česká spořitelna, T-Mobile, Unicorn, BSC, PPF Banka, Český statistický úřad, Vodafone a další.
Radek Řechka k tomu dodává: „Setkání se neslo ve velice přátelském duchu a mám opravdovou radost, že směrování naší školy je skutečně správné a studenti zde načerpají znalosti, které později ve své práci využijí. Rád bych v těchto setkáních pokračoval i v dalších letech, abychom neztráceli s absolventy kontakt a mohli čerpat z jejich námětů k dalšímu zkvalitňování studia na VŠMIE.“

Informace pro média:

Informace pro média:
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola
s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. V současnosti studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů.
VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem
 je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VSMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz