Acta non verba, o.p.s.

Poděkování za výbornou spolupráci se společností Acta non verba v roce 2013.