Advokátní kancelář e|n|w|c Advokáti se spojuje s TaylorWessing a stává se tak globálním hráčem

Přední rakouská advokátní kancelář e|n|w|c Advokáti míří na globální trh. Po svém založení ve Vídni v roce 1986 a následném otevření šesti poboček ve střední a východní Evropě, včetně Prahy a Brna, se rozhodla pro další krok a dnes se spojuje se známou právní firmou TaylorWessing. Nově vzniklý subjekt ponese jméno „TaylorWessing e|n|w|c Advokáti“ a bude mít zastoupení ve 22 městech a 13 zemích Evropy, Středního východu a Asie.

Otevírají se nové trhy
Společnost e|n|w|c Advokáti se stane kompetenčním centrem TaylorWessing pro oblast střední, východní a jihovýchodní Evropy (CEE/SEE). Advokátní kancelář TaylorWessing vznikla fúzí zavedených právních firem z Německa a Velké Británie. Od spojení obou částí v roce 2002 se výrazně rozrostla a otevřela kanceláře ve Francii, Belgii, Dubaji, Číně a Singapuru. Nyní následuje Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Polsko a Ukrajina.

V odvětví právních služeb je to vůbec poprvé, kdy velká mezinárodní právní firma s německo-britským původem expanduje do východní Evropy díky spojení s rakouskou firmou, která má v této oblasti již zavedenou praxi. Obě firmy mají společnou vizi – dále expandovat na nových klíčových trzích. Původ TaylorWessing v Německu a Velké Británii pro e|n|w|c znamená lepší přístup ke klíčovým německy mluvícím a anglosaským ekonomickým oblastem.

Výhody pro obě strany
Obě firmy, e|n|w|c Advokáti a TaylorWessing, vnímají fúzi jako ideální způsob realizace svých strategických cílů.

„Vždy nám šlo o schopnost nabídnout klientům kvalitní služby napříč všemi právními specializacemi a zeměmi. S tím, jak pohled a požadavky našich klientů dostávají stále více mezinárodní rozměr, jsme si uvědomili, že být součástí mezinárodní právní firmy je logickým vyústěním naší korporátní filosofie. Umožní nám to společně růst v dnešním rychle se měnícím a vysoce konkurenčním prostředí,“ vysvětluje Erwin Hanslik, partner e|n|w|c Advokáti, jeden z důvodů aktuálních změn.

„Naše fúze s firmou e|n|w|c je v souladu s širší strategií obsluhovat mezinárodní klienty, kteří působí v perspektivních odvětvích a na perspektivních trzích. Zajištění komplexních služeb v oblasti střední, východní a jihovýchodní Evropy je úhelným kamenem této strategie, stejně jako naše plány expandovat do Asie a na Střední východ. Právní odbornost a znalost trhů, kterými e|n|w|c disponuje, nám zajišťují silnou pozici ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, a s tím i schopnost pomáhat našim klientům v realizaci jejich ambicí prostřednictvím komplexních služeb přizpůsobených místnímu právnímu prostředí, kultuře a trhu,“ komentuje Tim Eyles, managing partner londýnské kanceláře TaylorWessing.

Informace pro média:

O e|n|w|c NATLACEN WALDERDORFF CANCOLA v.o.s. - advokáti
Společnost e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola patří mezi přední advokátní kanceláře v Rakousku. Právní služby poskytuje již od roku 1986 renomovaným společnostem v sektoru komerčním, průmyslovém, bankovním, pojišťovnickém a v neposlední řadě sektoru služeb. Kromě rakouského sídla ve Vídni má e|n|w|c své zastoupení také v Budapešti, Praze, Brně, Bratislavě, Kyjevě a ve Varšavě. Advokátní kancelář e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola je členem mezinárodní asociace předních právnických společností INTERLAW, která má 125 poboček po celém světě. Více informací se dozvíte na www.enwc.com.

O Taylor Wessing
Taylor Wessing je přední mezinárodní advokátní kancelář. Svým klientům nabízí na míru přizpůsobená inovativní řešení, která jim pomohou dosáhnout jejich ambiciózních cílů. Téměř 900 právníků v 22 kancelářích v Evropě, na Středním východě a v Asii nabízí společnostem z celého světa integrované právní poradenství ve všech oblastech národního a mezinárodního obchodního práva. Kancelář má zvláštní odborné znalosti v oblasti práva obchodních společností, finančního práva, nemovitostí, duševního vlastnictví a soukromého vlastnictví. Taylor Wessing má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti poradenství pro klienty v Severní Americe, Brazílii a Indii.

Taylor Wessing se zaměřuje na odvětví zítřka: technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví a přírodní vědy, nemovitosti a infrastrukturu, energii a životní prostředí a finanční instituce a služby. Zejména celosvětově uznávané odborné znalosti v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví podtrhují sílu v oblasti znalostních odvětví. Více informací se dozvíte na www.taylorwessing.com.

Pro více informací kontaktujte: