Advokátní kancelář KŠD Šťovíček se stala členem prestižní mezinárodní sítě právních firem ALFA International

Jako vůbec první advokátní kancelář z regionu střední a východní Evropy byla KŠD ŠŤOVÍČEK, v. o. s. (KŠD) přijata do prestižní mezinárodní sítě nezávislých právních firem ALFA International. KŠD se tak stala členem nejstarší a jedné z nejsilnějších světových právních sítí. Díky svému členství navázala kancelář spolupráci s prestižní americkou advokátní kanceláří a také získala možnost řešit jednu cross-boarder kauzu.

Předsednictvo mezinárodní sítě právních firem ALFA International začátkem srpna jednohlasně schválilo přistoupení advokátní kanceláře KŠD do své organizace. Pro KŠD to znamená výjimečnou příležitost zařadit se mezi 125 špičkových právních firem a spolupracovat s nimi zejména na tzv. cross boarder kauzách. „Díky členství v tak velké skupině jsme schopni nabídnout našim klientům zajištění právního servisu v řadě dalších cizích jurisdikcí jako např. Čína, Indie, Jižní Amerika,“ uvedl JUDr. Petr Šťovíček, společník KŠD a dodává: „V neposlední řadě se jedná i o možnost dalšího profesního vzdělávání kolegů, výměny mezinárodních zkušeností v konkrétních právních oblastech a spolupráce se zahraničními kolegy na odborných seminářích pravidelně pořádaných Mezinárodním výborem ALFA International.“ KŠD nedávno navázala spolupráci s renomovanou americkou advokátní kanceláří Dinsmore & Shohl LL. P na kauze z oblasti mezinárodního pracovního práva. Kromě toho úspěšně pokračuje v cross-boarder kauze, restrukturalizaci nadnárodního holdingu významné inženýrské společnosti ve Velké Británii, České republice, Slovensku a Maďarsku. „V zemích, kde naše kancelář přímo nepůsobí, koordinujeme práci partnerských kanceláří,“ řekl k tomu Petr Šťovíček.

Informace pro média:

O KŠD ŠŤOVÍČEK, v. o. s.
KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v.o.s. (dříve Klein Šubrt Došková advokátní kancelář, v.o.s.) se řadí mezi renomované advokátní kanceláře působící v České republice. Advokátní kancelář KŠD poskytuje komplexní právní poradenství a služby v právních oblastech jako například bankovní sektor, finanční a pojišťovací služby, stavební průmysl, letecký průmysl, automobilový průmysl, environmentální sektor, těžké a lehké strojírenství, vodárenství, telekomunikace, farmaceutický průmysl a v neposlední řadě též veřejný sektor. Ačkoli se právníci advokátní kanceláře KŠD zaměřují zejména na výše uvedené oblasti, jsou připraveni poskytovat právní služby rovněž v oblasti občanského, trestního, správního a pracovního práva nebo v řízení před soudy a orgány státní správy. Advokátní kancelář KŠD se dlouhodobě zaměřuje na zastupování v mezinárodních rozhodčích řízeních. Účastní se realizace široké škály transakcí a poskytuje právní služby mnoha českým a zahraničním klientům. Mezi významné klienty patří Český olympijský výbor a společnost Česká olympijská a. s. Advokátní kancelář KŠD je členem evropského sdružení právních kanceláří Cyrus Ross International.

O ALFA International
ALFA International je globální síť nezávislých právních firem. Založena v roce 1980, je ALFA nejstarší právní sítí a stále zůstává jednou z největších a nejsilnějších sítí. ALFA se skládá ze 125 členských firem s 85 členy ve Spojených státech a 40 členy v Kanadě, Latinské Americe, Evropě a Tichomoří. Záběr ALFA je velice široký. Ve Spojených státech její členové provozují kanceláře v 95 ze 100 největších metropolitních oblastí.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz