Advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c advokáti zajistila právní servis prestižní Wayra Academy

Wayra Academy je prestižní projekt sítě čtrnácti start-upových podnikatelských akcelerátorů, provozovaných Wayra, členem skupiny Telefónica, ve dvanácti zemích v Evropě a v latinské Americe. Česká Wayra Academy je třináctá v řadě. Její první ročník vytvořil zázemí pro osm technicky zaměřených startupových týmů z České republiky a Slovenska. Pražská kancelář TaylorWessing e|n|w|c advokáti připravila ve spolupráci se svými slovenskými kolegy veškeré potřebné právní dokumenty k uskutečnění transakce mezi účastníky a Wayra.

Právníci z TaylorWessing e|n|w|c advokáti navázali spolupráci s Wayra ve věci pražské Wayra Academy na jaře 2013 na doporučení kolegů z mnichovské pobočky kanceláře, kdy začali vymýšlet koncept pražské Wayra Academy tak, aby pravidla určená původně pro flexibilní anglosaské právo mohla fungovat i ve značně formálním českém právním prostředí. Tato struktura a všechna ostatní pravidla upravující vztahy mezi Wayra a jednotlivými účastníky  Wayra Academy byla vtělena do komplexní smlouvy, tzv. Term Sheet. V návaznosti na to připravovali právníci z TaylorWessing ostatní dokumenty nezbytné k tomu, aby bylo možné uvést dohodnutá pravidla do praxe (smlouvy o převodech obchodního podílu, licenční smlouvy apod.). Vzhledem ke skutečnosti, že sedm z osmi účastníků Wayra Academy mělo svou společnost registrovánu na Slovensku, byla do projektu intenzivně zapojena i slovenská pobočka TaylorWessing, která měla na starosti komplexní implementaci dohodnutých pravidel na Slovensku.

 „Pro naši kancelář byla tato zakázka zajímavou výzvou, neboť jsme museli připravit a provést osm na první pohled podobných, s ohledem na odlišnosti jednotlivých týmů však nakonec velmi rozdílných transakcí, a to vše v zásadě najednou a při aplikaci několika různých právních řádů“ uvádí JUDr. Petr Dobeš, partner TaylorWessing e|n|w|c advokáti, a dodává: „Intenzivní spolupráce českého a slovenského týmu však fungovala bez problémů a vše proběhlo ke spokojenosti klienta i účastníků Wayra Academy.“

JUDr. Andrej Leontiev, partner TaylorWessing e|n|w|c Bratislava, k tomu podotýká: „Věděli jsme, že půjde o zajímavou a komplexní práci pro prestižního klienta, která bude přínosem pro obě strany. V Bratislavě jsme už pracovali pro vícero slovenských start-upů a považujeme za výhodu, že dobře známe „obě strany mince“. Projekt Wayra Academy je výjimečný právě tím, že pro většinu týmů to byla první takto důležitá transakce.  Znalost problémů slovenské start-upové komunity nám velmi pomohla při uskutečnění jednotlivých transakcí.“ A uzavírá: „Věříme, že námi navrhnuté právní řešení přispěje ke komerčnímu úspěchu jednotlivých projektů.“

 „Wayra je globálním akcelerátorem a děláme maximum pro to, abychom poskytli všem našim start-upovým společnostem, které jsou účastníky našich akademií, co možná nejlepší profesionální služby, pomoc a podporu, a to včetně právních služeb. Jsme velmi rádi, že jsme našli spolehlivého partnera, advokátní kancelář TaylorWessing, s jejichž pomocí se nám podařilo úspěšně uzavřít všechny smlouvy s celou první skupinou start-upových týmů účastnící se Wayra Academy v Praze. Vzhledem k tomu, že v budoucnu chceme do Wayra v Praze nalákat více start-upových projektů také z dalších zemí střední a východní Evropy, bude pro nás ještě důležitější mít dobrého partnera, který oblast CEE důvěrně zná. Velice rádi bychom tedy v naší spolupráci s TaylorWessing pokračovali i nadále,“ říká Marcus Druen, pověřený COO, Wayra Europe.

V Praze 28. listopadu 2013

Informace pro média:

O projektu Wayra Academy
Projekt Wayra Academy je světová síť podnikatelských akcelerátorů provozovaných globální společností Telefónica. První akademie byla otevřena v červnu 2011 v kolumbijské Bogotě. Česká pobočka byla otevřena v červnu 2013 a sídlí na Václavském náměstí. Projekt je zaměřen na nové, potenciálně převratné technologicky založené podnikatelské záměry, kterým nabízí financování ve výši 40 tisíc eur, pomoc zkušených mentorů, bezplatný prostor pro práci na prestižní adrese ve Wayra Academy v Praze a možnost přístupu k zákazníkům skupiny Telefónica v celém světě.

O TaylorWessing e|n|w|c Advokáti
TaylorWessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující kompletní servis klientům
v celosvětově nejdynamičtějších odvětvích. K poradenství našim klientům přistupujeme cílevědomě a pomáháme jim uspět tím, že o jejich obchodních záležitostech přemýšlíme inovativně.

Naše zaměření na odvětví zítřka nám umožňuje rozvíjet odborné znalosti směřující k vedoucímu postavení na trhu:

• Technologie, média a komunikace
• Zdravotnictví
• Energetika a životní prostředí
• Finanční instituce a služby

V TaylorWessing jsme hrdí na naši pověst pokrokové firmy. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 23 kanceláří po celém světě nejsou pouze symbolickými úřady; mísí to nejlepší ze znalostí místního komerčního, průmyslového a kulturního prostředí s mezinárodní zkušeností, což jim umožňuje poskytovat proaktivní, integrované řešení pro naše klienty.

Stance Communications, s.r.o.
Michaela Moučková
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: michaela.mouckova@stance.cz