Ahrend přebírá TECHO

  • Společnost Ahrend získává 75% podíl ve vedoucím subjektu na trhu střední a východní Evropy v oboru kancelářského nábytku 
  • Značky Ahrend a TECHO, a. s. budou působit vedle sebe
  • Nový krok v mezinárodním růstu společnosti Ahrend


Skupina Ahrend působící v oboru interiérových dodávek a kancelářského nábytku získala 75% podíl ve své spřátelené pražské firmě, společnosti TECHO, a.s. Společnost Ahrend začala spolupráci s touto českou společností zabývající se výrobou kancelářského nábytku v roce 2003. Společnost TECHO, a. s. působí v České republice, Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku a ve Spojeném království. Její roční obrat je vyšší než 25 milionů Euro.

Plánovanou akvizicí dosáhne společnost Ahrend vedoucí pozice na trhu s kancelářským nábytkem ve střední a východní Evropě. To je v souladu se strategií společnosti Ahrend zaměřenou na vybudování pozice ve vyšším, středním a nejvyšším segmentu trhu
s kancelářským nábytkem ve všech hlavních obchodních regionech světa. V předchozích letech dosáhla společnost Ahrend silného růstu a získala pevné tržní postavení ve střední a východní Evropě, Španělsku, Spojených státech amerických a na Středním východě. Kromě toho otevřela společnost Ahrend v červenci tohoto roku nové výstavní prostory v Austrálii a na Novém Zélandu, nedávno pak i v Moskvě.

“Naše současné spojení se společností TECHO, a.s. probíhá hladce a úspěšně”, uvedl generální ředitel společnosti Ahrend, pan Theo van der Raadt. “Značky TECHO a Ahrend se na všech trzích dobře vzájemně doplňují. Ve střední a východní Evropě se společnost TECHO, a.s. zaměřuje na vyšší a střední segment trhu s kancelářským nábytkem. Firma Ahrend dosahuje v tomto regionu úspěchu v nejvyšším segmentu již od roku 1992. Oba segmenty jsou atraktivní a jsou v souladu s koeficientem ekonomického růstu v této části světa, tzn., že výkony ekonomik jsou nadprůměrné. Distribuční síla a vynikající pověst společnosti TECHO, a. s.  v tomto regionu je pro nás při převzetí této společnosti důležitým faktorem.”

Zakladatel a generální ředitel společnosti TECHO, a.s., pan Jiří Kejval, který zůstává pověřen vedením společnosti, je transakcí potěšen. “Znamená to, že se připojujeme k hlavnímu mezinárodnímu hráči se stejným podnikatelským duchem, jako má TECHO. Pro nás i pro společnost TECHO, a. s. je důležité, že si zachováme svoje postavení i při působení  ve skupině se společností Ahrend. Vidím skvělé příležitosti k růstu a spolupráci.”

Oficiálními poradci celé akviziční transakce byly společnosti Corsum Group a Pricewaterhouse Coopers.

Informace o společnosti TECHO, a. s.
Společnost TECHO, a.s. vytváří pracovní prostředí a atmosféru pro dynamické podnikání a organizace s důrazem na ergonomii. Společnost TECHO, a.s. je jednou z největších a nejdůležitějších organizací ve střední a východní Evropě poskytujících plné služby v oblasti kancelářského nábytku a vybavení. Společnost TECHO, a.s. je také jedním z největších výrobců kancelářského nábytku v České republice. Společnost byla založena v roce 1991 v České republice; působí prostřednictvím svých poboček také v Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku a ve Spojeném království. Další informace jsou k dispozici na webové stránce www.techo.com

Informace o společnosti Royal Ahrend
Společnost Royal Ahrend je odborníkem v oblasti řešení kancelářských interiérů a efektivního využití prostoru. Ahrend umožňuje lidem, aby pracovali profesionálně, příjemně a produktivně, a to tak, že jim vytvoří motivující a příjemné kancelářské prostředí. Skupina Ahrend provozuje své podnikatelské aktivity v podstatě po celém světě, a to prostřednictvím jak svých vlastních podniků, ale také díky úspěšné spolupráci s předními společnostmi v dané oblasti. Ahrend, jako tvůrce a výrobce charakteristického a nadčasového nábytku v duchu 'nizozemského designu', nabízí ve svých kolekcích výrobky jako Mehes, Ahrend 500, Revolt, Ahrend 350, Ahrend 1200 a jiné, mnohými cenami oceněné židle, stoly a jiný kancelářský nábytek. Zkušenosti skupiny Ahrend se zařizováním kancelářského prostředí jsou delší než jedno století.
V Praze má společnost Ahrend své zastoupení již od roku 1992.