Akreditovaný program HR akademie od společnosti DMC bude vzdělávat nové personalisty

Nový rekvalifikační program pro zájemce o pozici personalisty otevře v únoru společnost DMC management consulting. Pod názvem HR akademie nabízí zájemcům dlouhodobý vzdělávací program, který představí nejnovější trendy v řízení lidských zdrojů. V devíti modulech se účastníci seznámí komplexně s problematikou práce personálních manažerů a zdokonalí své teoretické i praktické dovednosti. Vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a absolventi získají certifikát na pozici personalista.

„HR akademie je vzdělávací program určený zájemcům o rekvalifikaci na pozici personalista, je však vhodný i pro aktivní personalisty, manažery střední a vyšší úrovně a majitele či ředitele firem, kteří chtějí prohloubit své dosavadní znalosti a zkušenosti ke zvýšení efektivního řízení své společnosti,“ přibližuje možné portfolio účastníků Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting. „HR akademie je koncipována jako devítimodulová, a jedná se tak o bezmála roční program. Reagujeme tím na nový trend, kdy se ustupuje od jednodenních školení, a také na poptávku klientů po komplexnějších vzdělávacích formátech. Účastníci budou mít v rámci jednodenních až dvoudenních školení možnost nahlédnout do všech oblastí práce personalisty, zdokonalí se v teoretických znalostech a vyzkouší si modelové situace, se kterými se personalista setkává v každodenní praxi,“ doplňuje Tejnorová.

Velkým přínosem pro získání praktických zkušeností budou přednášky expertů z řad klientů DMC management consulting. Účastníci akademie tak uvidí, jak se ke konkrétním technikám či trendům staví zkušení personalisté a personální ředitelé.

Každý modul obsahuje případovou studii, kterou účastníci mohou využít přímo ve své společnosti – např. vytvoření funkční kompetenční matice, zpracování hodnocení zaměstnanců, vytvoření podkladů pro systém odměňování nebo vlastní vzdělávací plán. Praktická práce každého z účastníků bude zároveň i součástí závěrečné zkoušky, čímž každý získá i hodiny konzultací zdarma.

„Specialitou našeho vzdělávacího programu je modul ISO v personalistice, se kterým se personalisté v běžné praxi často potýkají. Účastníkům by měl ukázat využití standardů ISO v praxi a seznámit je s efektivním využíváním systému řízení kvality v jejich práci,“ komentuje jeden z modulů Jitka Tejnorová.

Vzdělávací program HR akademie pro personalisty odstartuje prvním modulem 21. února 2012. Další pak budou následovat zhruba v měsíčních intervalech. Více informací k programu se zájemci dozvědí na stránkách společnosti www.dmc-cz.com.

Informace pro média:

DMC management consulting, s.r.o., je společnost zaměřená na řešení speciálních projektů v oblasti řízení restrukturalizace společnosti, zvyšování hodnoty společnosti, krizového managementu a řízení lidských zdrojů. Na českém trhu působí od roku 2002. Zaměřuje se na společnosti, které procházejí změnami v organizační struktuře, managementu, rozšiřují nebo utlumují své obchodních aktivity. Je 100% českou společností se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě, partnerkami společnosti jsou Jitka Tejnorová a Markéta Šimáková.

DMC nabízí široké spektrum zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů, individuální přístup a řešení na klíč plně odpovídající požadavkům a potřebám klienta. DMC má zkušenosti z projektů z oblasti výrobních společností, finančních institucí, FMCG, retailu, farmacie, mediální sféry – a to jak v České republice, tak i v zemích střední a východní Evropy.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz