Amerika se stala zemí s nejlepší celosvětovou reputací


AMERIKA SE STALA ZEMÍ  S NEJLEPŠÍ CELOSVĚTOVOU REPUTACÍ - OCITLA SE NA SAMÉM VRCHOLU INDEXU „ANHOLT- GFK ROPER NATION BRANDS INDEXsm“ 
PRO ROK 2009


• Průzkum zkoumající renomé 50 světových zemí ukazuje, že si v této oblasti nejvíce polepšily Spojené státy americké
• Anholt se domnívá, že za touto změnou stojí volba Baracka Obamy

Z celosvětového průzkumu uskutečněného GfK Roper Public Affairs & Media, která je divizí společnosti GfK Custom Research North America, vyplývá, že obyvatelé považují USA za stát s nejlepší reputací. Index pro rok 2009 s oficiálním názvem „Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM (NBI)“ měří reputaci 50 zemí na globální bázi a jeho výsledky ukazují, že Spojené státy se letos staly celkově nejlépe vnímanou zemí, neboli zemí s nejlepší  „značkou“, a polepšily si tak oproti minulému roku o sedm příček. 

„Jedná se o skutečně pozoruhodný jev. Během své dlouholeté kariéry v oblasti průzkumu reputace jednotlivých národů jsem ještě nikdy nezažil, že by renomé některé země zaznamenalo tak dramatickou změnu, jak jsme tomu v tomto roce svědky u Spojených států,“ vysvětluje Simon Anholt, zakladatel NBI a nezávislý poradce pracující pro více než deset vlád po celém světě. 
  
 „Spojeným státům se podařilo získat významnou pozici i navzdory současné složité ekonomické situaci. Výsledky ukazují, že nová Obamova administrativa se setkala v zahraničí s dobrou odezvou a volba prezidenta Obamy pomohla Spojeným státům získat reputaci jedné z nejobdivovanějších zemí světa.“

Celkové hodnocení značek Anholt - GfK Roper Nation Brands IndexSM je ke stažení ZDE.

„Pozitivnější vnímání USA se netýká pouze americké vlády, ale i zdejších obyvatel, kultury a turistického ruchu,“ dodává Xiaoyan Zhao, senior viceprezident a vedoucí NBI studie uskutečněné divizí GfK Roper Public Affairs & Media. „Během dvou po sobě jdoucích let se pověst zemí většinou nějak zásadně nemění, Spojené státy se v tomto případě tudíž vzepřely danému trendu. USA a další světové velmoci by nyní měly využít situaci a kout železo dokud je žhavé.  Měly by se zaměřit na rozvoj příhodných taktik a komunikačních strategií, aby přitáhly do svých zemí obchod, finanční investory a turisty, a tím i zlepšily stav domácí ekonomiky a celosvětově pozdvihly svou důvěryhodnost."

NBI index vychází z globálního průzkumu, ve kterém respondenti z 20 rozvinutých a rozvíjejících se zemí ohodnocují každý národ v šesti kategoriích: export, vláda, kultura, obyvatelé, turistický ruch a přistěhovalectví/investice. Umístnění jednotlivých zemí v indexu NBI vychází z průměru, jenž se počítá z celkového počtu bodů, který daná země dosáhla ve všech šesti kategoriích. 

Když se podíváme na zbylá umístnění, zjistíme, že ve většině případů zaujaly přední místa stejné země jako v roce 2008, jen se jejich umístnění někdy trochu posunulo. Francie se opět umístnila na druhém místě, zatímco Německo se propadlo na třetí a Velká Británie na čtvrtou příčku. Stejně jako v roce 2008 je Japonsko i nyní na pátém místě a také Itálie si udržela šestou příčku. Kanada však oproti roku 2008 celkově oslabila a propadla se ze čtvrtého místa na letošní sedmé. Do desítky nejlepších patří ještě Švýcarsko, Austrálie, Španělsko a Švédsko. 

Významný posun v celkovém hodnocení vidíme i u několika rozvojových zemí, jako například u Číny, která se oproti loňskému roku vyšplhala o několik příček na letošní 22. místo. 
Letošní studie NBI zároveň obsahovala otázky týkající se vlivu globální ekonomické krize na názory respondentů a na jejich vnímání sledovaných států. Nejvýznamnější závěry týkající se této oblasti budou zveřejněny koncem podzimu 2009.

Navštivte webové stránky www.gfkamerica.com  nebo www.simonanholt.com pokud si přejete, aby Vám byla zaslána kopie zprávy obsahující nejdůležitější údaje o NBI indexu pro rok 2009, nebo pokud chcete získat více všeobecných informací o indexech Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM (NBI) či o Anholt-GfK Roper City Brands IndexSM (CBI).

Informace pro média:


O indexu Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM

Nation Brands IndexSM měří image 50 států v kategoriích export, vláda, kultura, obyvatelé, turistický ruch a přistěhovalectví/investice. Od roku 2008 se každoroční měření uskutečňuje za spolupráce mezi nezávislým poradcem Simonem Anholtem a společností GfK Roper Public Affairs & Media. Každý rok se online průzkumu zúčastní zhruba 20 000 dospělých z 20 hlavních států ve věku od 18 let výše. 
 
O GfK Roper Public Affairs & Media

GfK Roper Public Affairs & Media je divizí společnosti GfK Custom Research North America. Tato divize se specializuje na potřebám uživatelů přizpůsobené průzkumy veřejných záležitostí a veřejného mínění, průzkum médií a komunikací a zároveň provádí měření reputace jednotlivých společností nejen v USA, ale i po celém světě.  GfK Roper Public Affairs & Media zároveň čerpá ze syndikátních monitorovacích služeb společnosti GfK  GfK Roper Reports® US a GfK Roper Reports® Worldwide, které monitorují spotřebitelské hodnoty, názory, postoje a chování v USA a v dalších více než 25 světových státech.

V září 2008 se divize GfK Roper Public Affairs and Media stala oficiálním partnerem společnosti Associated Press, se kterou uvedla průzkum veřejného mínění AP-GfK Poll. Pokud chcete získat více informací o projektu AP-GfK Poll, navštivte webové stránky: http://www.ap-gfkpoll.com/index.html

O společnosti GfK Custom Research North America

GfK Custom Research North America sídlí v New Yorku a je součástí společnosti GfK Group, která je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. GfK Group nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Je celosvětově čtvrtou největší společností provádějící marketingový výzkum, působí ve více než 100 zemích a zaměstnává více než 10 000 lidí. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR (1,6 milionů USD). Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfkamerica.com.

O Simonu Anholtovi

Simon Anholt je uznávanou světovou autoritou v oblasti průzkumu národní reputace a identity. Je členem vládního Zahraničního výboru pro veřejnou diplomacii ve Velké Británii (Public Diplomacy Board) a pracuje jako nezávislý poradce pro zhruba 20 dalších národních vlád a regionálních i městských samospráv, kterým pomáhá se strategií identity a veřejnou diplomacií. V roce 2005 Anholt vyvinul koncept indexu národních značek Nation Brands Index. Dále je i zakladatelem a redaktorem čtvrtletního žurnálu Place Branding and Public Diplomacy a autorem publikace  Brand New Justice, Brand America a knihy Competitive Identity - the New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Další chystaná kniha nese titul  Places a bude, společně s novou edicí Brand America, vydaná nakladatelstvím Macmillan v listopadu 2009.

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
GfK Czech
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
KAVČÍ HORY OFFICE PARK, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 140 00
Tel.: +420 296 555 422, +420 777 027 009
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk