Anywhere přednášela na vysokých školách o Enterprise Architektuře

Přednáška se uskutečnila na šesti vysokých školách – Západočeské univerzitě v Plzni, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, Vysokém učení technickém v Brně, Unicorn College v Praze a Vysoké škole ekonomické v Praze – a celkem se jí zúčastnilo více jak 100 posluchačů.

Na jednu z přednášek vzpomíná Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc, vedoucí katedry informačních technologií VŠE: „V letním semestru tohoto roku byla na Vysoké škole ekonomické, Fakultě informatiky a statistiky zařazena do kurzu Řízení podnikové informatiky přednáška Andrew Tomského na téma TOGAF. Přednáška studentům velmi dobře prezentovala základní logiku a metody tohoto rámce řízení podnikové informatiky. Současně pan Tomský předal studentům řadu zkušeností z implementace rámce do řízení informatiky v různých podnicích.“ A dodává: „Studenty velmi zajímalo, jak TOGAF a jeho architektury reagují na nové trendy v IT,  zejména na outsourcing formou SaaS, PaaS a IaaS.“ 

Zájem o TOGAF a Enterprise Architekturu obecně se lišil od univerzity k univerzitě a čím více se škola zabývala manažerskými předměty, tím byl větší zájem o pochopení této problematiky. „Zdá se mi, že řízení Enterprise Architektury je předmět, který evidentně chybí v nabídce standardních předmětů na vysokých školách,“ říká Andrew Tomský a dodává: „je to obor, který zastřešuje ostatní předměty studia IT na vysoké škole.“
Ukončením TOGAF ROADSHOW aktivity společnosti Anywhere v této oblasti rozhodně nekončí.  Anywhere jako jediná akreditovaná společnost na českém trhu, školí a přednáší o metodice TOGAF v českém jazyce. Pravidelně také organizuje semináře na téma TOGAF v Enterprise Architektuře, kde účastníky seznamuje s hlavními částmi TOGAFu. To, že kráčíme správným směrem, potvrzují slova Petra Čermáka, Senior Enterprise Architekta, který říká: „Přestože základní koncept podnikové architektury (Enterprise Architecture) vznikl již před více jak 10 lety, její popularita vzrostla až v poslední době s potřebou efektivně integrovat a optimalizovat množství existujících procesů, dat, aplikací a technologií. Z podnikové architektury se tak přes noc stal velmi módní a často skloňovaný pojem. Význam standardizovaných metodik, jejichž nejznámějším představitelem je právě TOGAF Framework, pak vidím v tom, že nabízí ucelený a systematický přístup k podnikové architektuře a umožňují tuto široce pojatou problematiku uchopit a převést do konkrétních kroků a projektů s jasně měřitelnou hodnotou.“

Informace pro média:

O společnosti Anywhere
Anywhere s.r.o. je konzultační společnost dodávající služby a softwarová řešení. Anywhere je předním dodavatelem informačních technologií a služeb v oblastech Business Intelligence, datových skladů, správy a monitoringu databází, vývoje, mobilních a enterprise architecture řešení. Další informace o společnosti Anywhere najdete na www.anywhere.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz