AQUEL a Dětský ranč Hlučín zvou na oslavu dne dětí

HLUČÍN (Moravskoslezský kraj) – 22. května 2008 - Společnost AQUEL a unikátní hipoterapeutické centrum v České republice. Dětský ranč Hlučín, kterým ročně projde přes tisíc dětských pacientů, oslaví v neděli 1. června 2008 mezinárodní den dětí přímo v prostorách ranče. Měl by to být den plný překvapení a radosti pro děti, jejich rodiče a všechny další návštěvníky.

„AQUEL jako největší sponzor ranče Hlučín se aktivně podílí i na jeho rozvoji, proto jsme společně s Dětským rančem připravili celodenní program plný soutěží, her, ukázek terapie a vystoupení známých umělců,“ uvádí k akci jednatel společnosti AQUEL Bohemia Petr Beneš.

Dětský den se uskuteční v Hlučíně na Opavsku v prostorách unikátního hipoterapeutického ranče. Za pomoci láskyplných ošetřovatelů a koní se zde od roku 1989 léčí děti z celé řady těžkých a závažných onemocnění. Vše odstartuje v brzkých odpoledních hodinách. Během dětského dne proběhne i slavnostní křest nově narozené klisny Aquely, kterému je společnost AQUEL adoptivní rodinou. Celá akce potom bude zakončena u táborového ohně se špekáčky a doprovodnou muzikou.

Dětským rančem Hlučín, který je jediným zařízením svého druhu v zemi, projde ročně na 40 tisíc návštěvníků. „Je to bezbariérové zařízení, kde je integrace zdravotně postižených jedinců samozřejmostí,“ říká šéf dětského ranče Josef Dudek. „Řídím se i názorem, že zdravotní postižení člověka nepotřebuje soucit, ale konkrétní nenahraditelnou pomoc.“ Hipoterapie například pomáhá psychicky i fyzicky pacientům s dětskou mozkovou obrnou nebo malým mozkovým postižením či lidem postiženým roztroušenou sklerózou.

Informace pro média:

AQUEL Bohemia, s. r. o. byla založena v roce 2000 v Liberci. Působí v oblasti dovozu a prodeje přístrojů na domácí doúpravu pitné vody. Na českém trhu má plnou certifikaci, bez omezení, na prodej filtračních zařízení na bázi polopropustné membrány na doúpravu pitné vody. Mezi její hlavní obchodní partnery patří firmy z Německa, Itálie, Slovenska, Bulharska, Ruska, Polska a Maďarska. V roce 2007 se AQUEL stal držitelem certifikátu kvality ISO 9001.
Společnost podporuje reprezentanta České republiky ve skoku do výšky Tomáše Janků, reprezentantku ve skoku o tyči Kateřinu Baďurovou, houslistu Jaroslava Svěceného a Dětský ranč Hlučín, který se zabývá léčením mentálně a tělesně postižených dětí i dospělých formou hipoterapie. Aktivně se angažuje v prevenci nádorových onemocnění konečníku a tlustého střeva ve spolupráci s Ligou Proti Rakovině.
Více o produktech společnosti AQUEL Bohemia s.r.o. na internetových stránkách www.aquel.cz.


Dětský ranč Hlučín vznikl spojením dvou myšlenek - zachránit koně ze zrušených chovů i jezdeckých oddílů v regionu a zároveň využít těchto koní k rekreaci a zejména k rehabilitaci tělesně i mentálně postižených dětí.
Postupem času se rozvinul program smysluplného využití volného času dětí, mládeže a dospělých. Preventivním prostředkem proti neúčelnému pobíhání dětí po sídlištích okolo popelnic a po sklepech se stal kůň, který je zároveň pomocníkem při integraci zdravotně postižených do společnosti.
Dětský ranč Hlučín provozuje dále chráněné dílny, canisterapii, domácí ZOO, rekondiční ježdění, dětský koutek, výuku jízdy, jezdecký klub a Centrum volného času. Více na stránkách: http://www.drh.ic.cz/

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz