AQUEL Bohemia pomáhá řešit problém pitné vody v Africe

Společnost AQUEL Bohemia vyvinula kompaktní filtrační modul pro čištění silně bakteriologicky kontaminované vody v Africe o objemu 2 000 litrů okamžitého odběru pitné vody a s následným výkonem výroby 230 litrů pitné vody za hodinu. Funguje za použití solárních panelů a filtrační technologie AQUEL bez nutnosti použití externího elektrického zdroje. Během listopadu firma na vlastní náklady dokončí pilotní projekt tohoto modulu a počátkem prosince proběhne instalace tohoto modulu v první vytipované vesnici cca 15 km od Bamaka, hlavního města Mali. Celková investice tohoto pilotního projektu včetně výzkumu a testování je v hodnotě 2 mil. korun a firma jej realizuje na své náklady. Společnost plánuje v průběhu dalších tří let instalovat tyto filtrační moduly v tisícovce dalších vesnic západoafrické republiky Mali.

„Kritický nedostatek kvalitní pitné vody, který dlouhodobě sužuje obyvatele nejchudších afrických zemí, nám jako výrobci a distributorovi systémů na úpravu vody v žádném případě není lhostejný. Již v roce 2010 a 2011 jsme testovali v různých oblastech Afriky  přenosný filtrační systém AQUEL, který dokáže z jakéhokoliv zdroje vyrobit nezávadnou pitnou vodu. Proto jsme následně zareagovali na výzvu vlády malijské republiky a vyvinuli jsme kompaktní filtrační systém, který upravuje nevhodnou vodu ze studní i vlastních sběrných nádrží a přečerpává ji pod tlakem přes filtrační systém AQUEL do speciálních nádrží plně zapuštěných v zemi s výstupními kohouty pro stáčení filtrované vody. Takto upravená voda pak bude k dispozici obyvatelům, kteří budou vybaveni desetilitrovými kanystry AQUEL na pitnou vodu,“ popsal Petr Beneš, majitel společnosti AQUEL Bohemia. „Zástupcům malijské vlády jsme tento projekt osobně představili a byli doslova nadšeni. Do konce letošního roku budeme v jedné z malijských vesnic poblíž města Bamako instalovat první filtrační systém jako pilotní projekt,“ doplnil.

Filtrační systém AQUEL čerpá vodu ze studní a vlastních sběrných nádrží v dané lokalitě. Zcela ji zbavuje bakteriologické kontaminace, vyčistí ji s účinností na 95% od veškerých nežádoucích látek včetně hrubých nečistot a následně ji mineralizuje o vápník a hořčík. Celý tento systém je zapuštěn 1,5 metrů do země a tepelně odizolován, takže je zajištěna teplota výstupní vody kolem 20 stupňů Celsia. Tuto pitnou vodu pak stáčí pod tlakem do sběrných nádrží s výpustnými kohouty. 

„Předpokládáme, že v lednu 2013 bude již plně funkční pilotní projekt představen místní vládě a většině humanitárních organizací. Po schválení projektu bychom v Mali chtěli instalovat až třicet filtračních modulů měsíčně a nejpozději do tří let takto zajistit kvalitní pitnou vodu v tisícovce malijských vesnic. Věříme, že tímto krokem pomůžeme řešit problém pitné vody v Mali, a pokud se tento model osvědčí, tak do budoucna i v dalších afrických státech,“ uzavírá Beneš.

Mali patří k nejchudším zemím na světě – téměř tři čtvrtiny tamního obyvatelstva žijí v přepočtu za dolar a méně na den. Podstatnou úlohu v životech Malijců hraje pěstování bavlny a zemědělských plodin na 3 % rozlohy státu. Významný je také chov dobytka, který však rozsahem poněkud zaostává za produkcí z 80. let kvůli suchům v následujících dekádách.

Informace pro média:

O AQUEL Group

Skupina AQUEL Group sdružuje společnosti okolo mateřské společnosti AQUEL Bohemia, která vznikla v roce 2000 v České republice a v průběhu dvanácti let rozšířila své působení do mnoha dalších zemí Evropy. Společnost AQUEL Bohemia byla založena za účelem přímého prodeje a tvorby obchodních sítí. Jejími prvotními produkty byly domácí systémy na úpravu pitné vody s vlastním vývojem. Postupně se její portfolio rozšiřovalo na veškeré výrobky spojené s vodou (čistící a úklidová technika, parní technika v kombinaci s žehlicími prkny, vodovodní baterie a další). Společnost úspěšně expandovala a rozšiřovala jednotlivé nové divize na Slovensko, do Polska, Maďarska, Německa, Ruska, na Ukrajinu a do Kazachstánu. Společnost nyní celkově operuje distribuční sítí přesahující desetitisíce obchodních  poradců a zhruba 150 000 klientů. AQUEL Bohemia je již od roku 2007 držitelem certifikace ISO 9001.

Během 12 let působení na trhu se společnosti AQUEL Bohemia podařilo v České republice vytvořit rozsáhlou obchodní síť.  Tuto síť skupina dále využila při založení dceřiné společnosti AQUEL Credit, která od roku 2010 nabízí finanční produkty a poradenství s nimi spojené. Divize AQUEL Credit se 19. dubna 2011 stala členem AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s.). K dnešnímu dni nabízí kompletní portfolio veškerých finančních produktů a spolupracuje se všemi klíčovými bankami.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz