AQUEL expanduje do Ruska a posiluje management

PRAHA – 24. dubna 2008 – AQUEL Rus OOO, ruská pobočka české společnosti AQUEL Bohemia s.r.o. má novou generální ředitelku. Je jí Češka Jana Moravcová, která přechází na pozici generální ředitelky z funkce obchodní manažer AQUEL. Tuto funkci vykonávala od roku 2003 v České republice s přesahem do nových obchodních destinací společnosti. Před nástupem do AQUEL Bohemia pracovala 4 roky ve společnosti Interfinancial s.r.o. jako obchodní ředitelka.

Moravcová si v nové funkci klade za cíl do konce roku 2008 otevřít další 4 filiálky firmy AQUEL Rus ve městech Sant Petěrburk, Moskva, Jekatěrimburg a Omsk. Ve své funkci bude zodpovídat i za oblast Ukrajiny. Zde má Moravcová za úkol otevřít novou pobočku firmy AQUEL International a dosáhnout měsíčního prodeje 1500 kusů filtračních zařízení, které zajistí v každé zemi obrat ve výši 2 milionů Euro. „Někomu mohou tyto cíle znít až příliš ambiciózně, ale já vím, že jsou reálné a pomalu se k nim přibližujeme. Bude to stát hodně úsilí a tvrdé práce, ale vím, že to půjde. Zdejší trh skýtá úžasné možnosti a my jsme se rozhodli jich co nejdříve využít,“ dodává Moravcová.

Jana Moravcová vystudovala Střední pedagogickou školu a VOŠ ekonomicko-právní. Mluví plynně rusky a anglicky a částečně německy. Ve volných chvílích se věnuje četbě literatury faktu a historie.


Příloha: fotografie

Informace pro média:

AQUEL Bohemia, s. r. o. byla založena v roce 2000 v Liberci. Působí v oblasti dovozu a prodeje přístrojů na domácí doúpravu pitné vody. Na českém trhu má plnou certifikaci, bez omezení, na prodej filtračních zařízení na bázi polopropustné membrány na doúpravu pitné vody. Mezi její hlavní obchodní partnery patří firmy z Německa, Itálie, Slovenska, Bulharska, Ruska, Polska a Maďarska. V roce 2007 se AQUEL stal držitelem certifikátu kvality ISO 9001.
Společnost podporuje reprezentanta České republiky ve skoku do výšky Tomáše Janků, reprezentantku ve skoku o tyči Kateřinu Baďurovou a Dětský ranč Hlučín, který se zabývá léčením mentálně a tělesně postižených dětí i dospělých formou hypoterapie. Aktivně se angažuje v prevenci nádorových onemocnění konečníku a tlustého střeva ve spolupráci s Ligou Proti Rakovině.
Více o produktech společnosti AQUEL Bohemia s.r.o. na internetových stránkách www.aquel.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jana Palkovská
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: jana.palkovska@stance.cz
verze pro tisk