Atraktivní bonus až 18 tisíc k termínovanému vkladu od Volksbank CZ

Praha, 29. září 2011 - Volksbank CZ připravila pro své klienty zajímavou nabídku v podobě šestiměsíčního a dvouletého termínovaného vkladu s atraktivním finančním bonusem. Pokud si klient nyní uloží nová depozita, může získat bonus až do výše 18 000 Kč.

„Nabídkou bonusu ke krátkodobému nebo střednědobému termínovanému vkladu se snažíme našim klientům zatraktivnit spoření,“ vysvětluje Miroslav Šváb, ředitel podpory prodeje pro Retail Volksbank CZ. „S bonusovou částkou se dostaneme na nadstandardní úrokovou sazbu a věříme, že naši klienti to ocení a nabídky využijí,“ dodává Šváb.

Nabídka jednorázových termínovaných vkladů v CZK je časově omezena do 31. prosince 2011. Celkový výnos po přičtení bonusu je u šestiměsíčního termínovaného vkladu až 2,53 % p.a. a u dvouletého termínovaného vkladu činí až 2,93 % p.a. Klient tak může získat z obou variant termínovaných vkladů bonus do výše až 18 000 Kč.

Více informací naleznete na www.volksbank.cz.

Informace pro média:

Volksbank CZ, a,s.
Na českém trhu působí Volksbank od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI). Volksbank CZ je obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva, developerské společnosti a subjekty ze zemědělského sektoru.

Svým klientům pomáhá získat více ze svých peněz a tím dělat jejich život finančně jednodušším. Poskytuje srozumitelné finanční a bankovní poradenství se špičkovou osobní péčí pro klienty. Tímto krokem vrací bankovnictví jeho původní osobní charakter.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz