Banka Sberbank završila proces akvizice Volksbank International

Ruská banka Sberbank (Sberbank) završila proces akvizice 100 % společnosti Volksbank International AG (VBI). Takzvanému „uzavření“ transakce, k jehož potvrzení došlo včera (15.února 2012) ve večerních hodinách ve Vídni, předcházelo oznámení ze dne 8. září 2011, kdy Sberbank podepsala smlouvu o prodeji a nákupu akcií s akcionáři VBI – společnostmi Österreichische Volksbanken-AG (VBAG), BPCE S.A. (BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK) a WGZ BANK AG (WGZ BANK). Z transakce byla vyčleněna společnost VB Romania, dceřiná banka VBI v Rumunsku.

V mezidobí od podpisu smlouvy do uzavření transakce navýšili akcionáři prodávané společnosti její vlastní jmění s cílem zvýšit akciový kapitál VBI. Účelem této transakce bylo kompenzovat ztrátu z  3. čtvrtletí 2011. Akcionáři také souhlasili se snížením prodejní ceny 585 milionů EUR
o 80 milionů EUR; výsledná cena tedy je 505 milionů euro.

V rámci závěrečné fáze celého procesu akvizice převzala Sberbank od společností VBAG, DZ BANK, WGZ BANK a BPCE refinancování v přepočtu ve výši přibližně 2,1 miliarda EUR a VBAG resp. skupi-na bank pod vedením VBAG poskytne Sberbank pětileté financování ve výši
500 milionů EUR.

Tato průlomová transakce představuje pro Sberbank první velkou akvizici mimo území SNS a je také posledním krokem v transformaci banky z velké lokální finanční instituce na přední mezinárodní ban-kovní ústav. Bez rumunských aktivit má VBI 295 poboček a více než 600 000 klientů. Dceřiné společ-nosti VBI figurují v TOP 10 největších finančních institucí (měřeno celkovou výší aktiv) v Bosně a Her-cegovině, Chorvatsku, České republice a na Slovensku;
a v TOP 15 finančních institucí (měřeno cel-kovou výší aktiv) v Maďarsku, Srbsku a Slovinsku. Bankovní skupina má také aktivity na Ukrajině a je držitelem bankovní licence v Rakousku.

„Tato transakce představuje důležitý krok v mezinárodní strategii Sberbank a v její cestě stát se sku-tečně globální finanční korporací. Sberbank má díky svému kapitálovému a finančnímu zázemí jedi-nečnou pozici vytěžit z potenciálu růstu, který skýtají země střední a východní Evropy. Pevně věříme, že Sberbank dosáhne díky základně VBI silného růstu i dalších akvizic,“ uvedl Herman Gref, generální ředitel Sberbank.

Friedhelm Boschert, generální ředitel VBI, vyjádřil uspokojení z uzavření transakce: „Jsem velmi rád, že nyní, po více než dvacetiletém působení v regionu střední a východní Evropy, vyrážíme díky podpoře ze strany Sberbank, našeho nového silného vlastníka, na další etapu naší úspěšné cesty“.

Finančními poradci Sberbank pro tuto transakci byly společnosti Société Générale a J. P. Morgan. Další poradenství poskytla společnost Troika Dialog. Poradci Sberbank pro proces integrace jsou společnosti PricewaterhouseCoopers a Oliver Wyman. Citigroup poskytla představenstvu Sberbank posudek o přiměřenosti odměny (fairness opinion). Společnost Freshfields Bruckhaus Deringer LLP vystupovala jako právní poradce Sberbank; společnost Deloitte provedla pro Sberbank finanční a daňovou due diligence. Společnost Ithuba Capital jednala jako výhradní finanční poradce VBAG, DZ BANK a WGZ BANK; Deutsche Bank jako výhradní finanční poradce BPCE. Právním poradcem  VBAG, DZ BANK a WGZ BANK byla právní firma Schoenherr; Bredin Prat a Dorda Brugger Jordis byli právními poradci BPCE. KPMG poskytla VBAG prodejní asistenci a daňové služby.

Sberbank, největší ruská banka, spravuje přibližně 27 % veškerých bankovních aktiv v Rusku a zaměstnává více než 240 000 lidí. Zakladatelem a většinovým akcionářem Sberbank je banka Bank of Russia s více než 60 % podílem hlasovacích akcií. Ostatními akcionáři banky jsou více než 245 000 právnických a fyzických osob. Banka provozuje největší celostátní síť poboček. Více než 19 000 poboček je řízeno 17 oblastními centrálami. Banka má také dceřiné bankovní ústavy v Kazachstánu, na Ukrajině a v Bělorusku, pobočku v Indii a zastoupení v Německu a v Číně. Banka je držitelem všeobecné bankovní licence č. 1481, vydané Bank of Russia.
Oficiální webové stránky: www.sberbank.ru

VBAG je ústředním subjektem skupiny Volksbank, obchodní bankou a poskytovatelem finančních služeb. Strategie VBAG je založena na hodnotách ‚Volksbankenverbund‘ a principech družstevního podnikání. Jako ústřední instituce skupiny Volksbank je zároveň i důležitým pilířem rakouské ekonomiky.  VBAG má již celou řadu let stabilní a spolehlivou vlastnickou strukturu, založenou na silném rakouském majoritním akcionáři, společnosti Volkbanken Holding. Tato společnost stojí za všemi regionálními bankami Volksbank. Její akciový podíl činí 60,8 %. Dalšími akcionáři jsou bankovní skupina DZ Bank s 23,4 % podílem, Victoria Group s 9,4 % a RZB s 5,7 % akcií. Pouze 0,6 % akcií je ve veřejném vlastnictví.
Oficiální webové stránky: www.volksbank.com

DZ BANK je součástí německé družstevní finanční sítě, která se sestává z více než 1 100 družstevních bank. DZ BANK je, měřeno výší aktiv, jednou z největších soukromých finančních institucí v Německu. V rámci druž-stevní finanční sítě působí DZ BANK AG jako centrální instituce pro více než 900 družstevních bank a jejich 12 000 poboček. DZ BANK je také komerční bankou.
Členy skupiny DZ BANK jsou společnosti Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK Group, R+V Versicherung, TeamBank, Union Investment Group, VR LEASING a další specializované instituce. Společná síla těchto značek činí ze skupiny DZ BANK hlavní pilíř distribuce finančních produktů a služeb družstevního finančního sektoru. Produkty a služby družstevních bank a jejich zákazníci jsou v rámci skupiny organizováni do čtyř strategických oblastí: drobné bankovnictví, korporátní bankovnictví, kapitálové trhy a transakční bankovnictví.
Oficiální webové stránky: www.dzbank.de

WGZ BANK je od roku 1884 centrální bankovní institucí ‚lidových‘ a ‚hornických‘ bank (Volksbank / Raiffeisen-bank) v Porýní Vestfálsku. Sídlí v Düsseldorfu, druhém největším finančním centru Německa. V samém srdci Evropy, v jednom z hlediska Německa a Evropy nejdůležitějších regionů, WGZ BANK podporuje a doplňuje služby svých zhruba 200 členských bank v národním i mezinárodním měřítku. Kromě centrály v Düsseldorfu má WGZ BANK také dceřiné společnosti v Münsteru a Koblenzi. Celková aktiva výši 95,6 mld. EUR řadí WGZ BANK mezi největší německé bankovní domy. Družstevní banky, které jsou členy sítě WGZ BANK, provozují dohromady přibližně 2 280 poboček a starají se o zhruba 2,8 milionu členů. Souhrnná bilanční suma těchto bank dosahuje přibližně 176 mld. EUR. WGZ BANK vnímá propagaci a posilování konkurenceschopnosti těchto lokálních družstevních bank jako jeden ze svých strategických cílů.
Kromě tradiční funkce centrální banky funguje WGZ BANK také jako komerční banka a nabízí širokou škálu sofistikovaných produktů a služeb na míru šitých korporátním klientům a společnostem s aktivitami na kapitálových trzích. WGZ BANK je také velkoobchodní bankou a aktivním obchodním partnerem v oblasti mezinárodních peněžních a devizových derivátů, kapitálových trhů, dluhopisových emisí a syndikace úvěrů.
Oficiální webové stránky: www.wgzbank.de

BPCE, druhá největší bankovní skupina ve Francii, se sestává ze dvou nezávislých a navzájem komplementár-ních bankovních sítí: 19 bank sítě Banque Populaire a 17 bank sítě Caisses d'Epargne. Prostřednictvím společ-nosti Crédit Foncier de France má aktivity také v sektoru hypotéčního financování. Skupina je díky Natixis také silným hráčem v oblasti korporátního a investičního bankovnictví, správy aktiv a finančních služeb. Skupina BPCE má více než 36 milionů zákazníků a ve Francii provozuje rozsáhlou síť 8 000 poboček, zaměstnává 117 000 lidí (ekvivalent plného úvazku) a má více než 8 milionů družstevních podílníků.
Oficiální webové stránky: www.bpce.fr

V tomto materiálu jsou obsažena výhledová prohlášení o budoucích událostech a očekáváních. Veškerá prohlášení uvedená v tomto materiálu, která se netýkají historické skutečnosti, jsou považována za výhledová v tom smyslu, že obsahují známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, výkonnost či dosahování cílů ze strany Sberbank mohou podstatně lišit od budoucích výsledků, výkonnosti či dosahování cílů, které byly obsaženy ve výhledových prohlášeních. Sberbank nemá žádnou povinnost aktualizovat uvedená výhledová prohlášení tak, aby odpovídala skutečným výsledkům, změnám v předpokladech nebo změnám ve faktorech, které mají na tato prohlášení vliv.

Sberbank
Alexander Baziyan
Odbor Public Relations
Tel. +7(495) 957 5721
media@sberbank.ru

Informace pro média:

Volksbank CZ, a,s.

Na českém trhu působí Volksbank od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI). Volksbank CZ je obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva, developerské společnosti a subjekty ze zemědělského sektoru.

Svým klientům pomáhá získat více ze svých peněz a tím dělat jejich život finančně jednodušším. Poskytuje srozumitelné finanční a bankovní poradenství se špičkovou osobní péčí pro klienty. Tímto krokem vrací bankovnictví jeho původní osobní charakter.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz