Bez podnikatelského ducha nepřežije žádná společnost! Ať je jakkoliv velká či globálně provázaná.

Čím hlouběji jsou ve firemní kultuře zakotveny jednotlivé prvky podnikatelského ducha, jako je přijetí zodpovědnosti a rizik či rychlost rozhodování, tím životaschopnější společnost je. Lepší šance na úspěch v jakékoliv době mají firmy, jejichž leadership efektivně kombinuje nejlepší praktiky z  podnikatelského a korporátního prostředí. Cennou inspirací v tomto směru bude celodenní program konference Leadership for Life, která se uskuteční 13. června v hotelu Boscolo v Praze. Představí názory a řídicí postupy, které se osvědčují i v těžko předvídatelných dobách na základě zkušeností leaderů a manažerů zahraničních i našich společností.

Leadership není nic jiného, než šíření podnikatelského ducha napříč celou firmou, což je nezbytné jak v turbulentních dobách a těžce předvídatelném tržním prostředí, tak i v klidnějších časech s jasnějším obzorem. V prvním případě má však společnost k dispozici mnohem kratší reakční dobu. Dobře obstát za nepředvídatelných okolností vyžaduje zcela specifické přístupy a nástroje.

Právě strategie pro podnikání v nepředvídatelné době jsou proto těžištěm programu 2. ročníku konference Leadership for Life, která se uskuteční ve středu 13. června 2012 v hotelu Boscolo Prague. Konference přinese opravdu unikátní obsah – kombinaci těch nejlepších zkušeností z podnikatelské a korporátní kultury vrcholových manažerů ze zahraničí i od nás.

Jedním ze zahraničních řečníků, kteří na konferenci vystoupí, je Ty Bennett (USA), který je zakladatelem Leadership Inc., konzultační a trainingové společnosti pro jednotlivce i velké firmy. Ty Bennett bude ve svém vystoupení prezentovat zkušenosti a poznatky z doby, kdy jako mladý podnikatel zjistil, že leadership lze jednoduše definovat jako „vliv“. Bez ohledu na to, v jakém oboru podnikání nebo v jaké pozici působí, lídři jsou vždy v kontaktu s lidmi a jejich schopnost vést závisí na schopnosti ovlivňovat je. Průlom pro většinu lídrů přichází tehdy, když si uvědomí, že to není o nich – že je to o těch, které vedou. Ty Bennett strávil posledních deset let studováním, modelováním a uplatňováním vlivových strategií, které mu umožnily vybudovat podnik v hodnotě 20 milionů dolarů a přednášet po světě na toto téma.

Ve svých vystoupeních o síle vlivu sdílí s posluchači hlavní myšlenku: „Lidé lídra následují především pro to, kdo je a jak s nimi jedná.“  Zásadním kritériem vlivu je, zda vás respektují jako člověka. Vaše integrita a charakter budují důvěru, důvěryhodnost a respekt, celé vedení začíná u vaší osobnosti. Lídr musí být typem člověka, kterého jsou ostatní ochotni následovat. Lidé rádi spolupracují s tím, koho znají, mají rádi a věří mu. Dalším kritériem trvalejšího vlivu je interakce neboli způsob, jak zacházet s lidmi. Sám Ty Bennet říká: „Svými vystoupeními se snažím napomáhat změně způsobu myšlení, aby posluchači začali přemýšlet jako influencers (ti, kdo mají vliv). Je nesmírně důležité, aby si osvojili zvyk investovat do svých spolupracovníků a odlišili se od ostatních tím, že budou zdůrazňovat svůj zájem o ně, nikoliv potřebu být zajímavými. Těším se, že naše debata o vedení a vlivu bude jak zábavná, tak inspirativní, neboť bude opřena o reálné strategie, které pomohly lídrům zvýšit jejich vliv a dopad po celém světě.“

Program konference vyvrcholí panelovou diskusí, moderovanou hlavním řečníkem a předsedou společnosti Global Change, Patrickem Dixonem. Patrick bude rovněž lídrem celodenního CEO workshopu, který proběhne ve čtvrtek 14. června na Chateau Mcely.

Na konferenci je k dnešnímu datu přihlášeno přes 50 účastníků, převážně CEO a dalších zástupců top managementu. Registrace na konferenci i workshop končí v těchto dnech. Kapacita workshopu je omezena.

Detailní program, registrační formulář a podmínky účasti na konferenci/workshopu jsou uvedeny na www.leadershipforlife.cz    

Informace pro média:

Více informací poskytne:
Barbora Krásná, Blue Events
Barbora.krasna@blueevents.eu
www.leadershipforlife.cz

Základní data:
Konference Leadership for Life
 - určena pro širší odbornou veřejnost
13. 6. 2012 Boscolo Hotel v Praze

Workshop Leadership for Life
- určen pro CEO firem
předvečer 13. 6. a 14. 6. 2012 na zámku Chateau Mcely

 

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz