Bio-potraviny v ČR aneb neznalost neomlouvá


Většina českých spotřebitelů dosud nemá jasnou představu o produktech ekologického zemědělství. Potvrzuje to výzkum společnosti GfK Praha*, dle kterého pouhá pětina dotázaných uvedla, že alespoň někdy bio-potraviny kupuje. Označení „bio-potraviny“ je tedy pro spotřebitele lákavé. Nicméně naprostá většina obyvatel má jen zcela mlhavou představu, co se pod daným označením skrývá a pravidelný nákup těchto výrobků je velmi málo frekventovaný (2 % obyvatel).

Základním kamenem úrazu je zjevné neporozumění pojmu „bio-potraviny“ mezi širokou veřejností. Jak vyplynulo z odpovědí na otázku „S kterými značkami bio-potravin jste se na našem trhu setkal/a?“, 80 % dotázaných si žádnou konkrétní značku bio-produktů nedokáže vybavit a další více než desetina respondentů (12 %) pod tento pojem zahrnuje značky, které standardy ekologického zemědělství nenaplňují. Odpověď „o bio-potravinách jsem nikdy neslyšel“ byla zaznamenána u více než třetiny (38 %) respondentů. Více než třetina obyvatel si myslí, že bio-potraviny jsou drahé a téměř desetina (8 %) osob uvedla, že bio-potraviny jsou podvod.

K pravidelným nákupům bio-potravin se hlásí jen minimum dotázaných

Necelá polovina respondentů (41 %) uvedla, že o bio-potravinách již někdy slyšela, ale zatím s nimi nemá zkušenost. Podíl dotázaných, kteří podle svých slov bio-potraviny čas od času kupují, ale nedělají to pravidelně, je podstatně menší (20 %). Pravidelný nákup bio-potravin pak konstatovala pouze 2 % dotázaných. Pravidelný nebo občasný nákup ve větší míře uváděly ženy, zatímco muži častěji volili odpověď „slyšel jsem o nich, ale zatím jsem je nekoupil“ (viz přiložený graf 1).

Mléčné výrobky jsou nejpreferovanější bio-potravinou

Čtvrtina obyvatel je přesvědčena, že jsou bio-produkty zdravější. Dotázaní je podle svých slov nejčastěji preferují v kategorii mléčných výrobků. Naopak v případě cukrovinek, těstovin, pečiva, čokolády, kávy a čaje dávají přednost tradičním výrobkům.

Pro bio chodíme většinou do supermarketu

Bez rozdílu sortimentu, věku, pohlaví a bydliště pak za nákupem bio-potravin respondenti nejčastěji míří do supermarketu nebo hypermarketu než do menších prodejen. S výjimkou Olomouckého kraje, kde si mléčné výrobky, čokoládu, cukrovinky, pečivo a těstoviny respondenti naopak raději koupí ve specializované prodejně.

Výsledky on-line výzkumu GfK Praha potvrzují, že budoucí preference produktů ekologického zemědělství v ČR bude z velké části záviset na mediální podpoře bio-produktů či konkrétních značek a na vzdělávání (a samozřejmě také sebevzdělávání) českého spotřebitele.

* Studie GfK Praha realizovaná v listopadu 2008, osobní dotazování na vzorku 1000 respondentů ve věku od 18 let výše.

Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Praha a INCOMA Research) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je celosvětově čtvrtou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými  115 společnostmi pokrývá více než 100 zemí. Z celkového počtu 9 457 zaměstnanců (ke 30. 6. 2008) pracuje 81,6 % mimo Německo. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
Tel.: +420 296 555 422
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
verze pro tisk