Bohatství jsou zejména peníze a zdraví


Více než čtvrtina (28 %) dospělých obyvatel České republiky si pod pojmem bohatství jako první spontánně vybaví peníze, téměř stejný počet lidí (27 %) si však tento pojem nejprve spojí se zdravím. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu veřejného mínění provedeného společností GfK Czech* pro společnost SAZKA, a.s.

Muži, mladší lidé a lidé se základním vzděláním mají větší tendenci spojovat si bohatství výhradně s majetkem a penězi. Naproti tomu ženy, starší lidé alidé s vysokoškolským vzděláním si, kromě majetku, bohatství častěji spojují i s nehmotnými statky – zdravím, fungující rodinou, přáteli, uznáním, osobním pocitem spokojenosti.

Graf znázorňující odpovědi respondentů na otázku "Co pro vás osobně znamená bohatství?" naleznete ZDE.

Z regionálního pohledu si bohatství s majetkem a penězi výrazně častěji (ve srovnání s celkovou populací) spojují lidé z východočeského regionu, naopak lidé z jihočeského regionu mnohem častěji vnímají bohatství ve vazbě na dobré rodinné vztahy a peníze jsou pro ně relativně méně důležité.

Život bohatých lidí je celkově hodnocen jako bezproblémový, ve všech sledovaných parametrech (obr. 2) jsou na tom dle mínění dotázaných lépe nebo alespoň srovnatelně jako zbytek populace. Nejčastěji je bohatým lidem přiznávána výrazně vyšší šance na další zbohatnutí, než jakou mají ostatní. Mladší lidé a lidé se základním vzděláním mají mnohem větší tendenci přikládat bohatství vliv i na pocit štěstí, spokojenosti, lásku a  možnost získat si úctu druhých. Lidé s vysokoškolským vzděláním a starší lidé naproti tomu častěji přiznávají bohatým lidem více práce, povinností a menší svobodu v rozhodování ve srovnání s ostatními.

Graf znázorňující odpovědi respondentů na otázku "Čeho mají bohatí lidé více či méně ve srovníní s ostatními?" naleznete ZDE.

Za bohatého považuje více než třetina obyvatel České republiky člověka, jehož celková hodnota majetku je rovna nebo přesahuje 10 mil. Kč. Téměř polovina populace České republiky však považuje za bohaté již lidi s majetkem mezi 1 mil. - 5 mil. Kč. Muži, mladší lidé, lidé s vysokoškolským vzděláním a lidé z Prahy a středočeského regionu mají tendenci uvádět spíše vyšší částky. Ženy, starší lidé, lidé se základním vzděláním a lidé z východočeského a západočeského regionu mají tendenci uvádět spíše nižší částky (do 5 mil. Kč).

* Výzkum „Vnímání bohatství v České republice“ provedla v období červen -červenec 2009 společnost GfK Czech. Výzkum byl realizován formou osobních rozhovorů s 1025 respondenty představujícími reprezentativní vzorek dospělé populace České republiky ve věku 18 – 64 let. 

Radana Adámková
Account Manager
Tel. +420 296 555 421
Fax  +420 251 815 743
radana.adamkova@gfk.com

Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
GfK Czech
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
KAVČÍ HORY OFFICE PARK, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 140 00
Tel.: +420 296 555 422, +420 777 027 009
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Senior Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk