Boj s korupcí: optimismus občanů vzrostl

GfK Czech od roku 1998 sleduje a vyhodnocuje vnímání korupčního klimatu v České republice. A přestože z posledního pravidelného výzkumu (realizovaného na konci minulého roku) vyplynulo, že výhled do budoucna není optimistický, nástup nové politické garnitury tento trend zcela obrátil.

Ještě koncem minulého roku skepse v dlouhodobém měřítku neustále narůstala, od roku 2006 to bylo už o celých 11 procentních bodů. Necelá polovina dotázaných (47 %) se domnívala, že se míra korupce v příštích třech letech ještě zvýší. Optimisticky posuzovala vývoj situace jen 4 % dotázaných. Vyšší výskyt korupce očekávali častěji muži než ženy a nadpoloviční většina lidí ve věku 30 až 39 let.

Zásadní změna trendu je patrná z doplňujících otázek k průzkumu z konce července tohoto roku. „Téměř polovina (46 %) obyvatel je dnes přesvědčena, že stávající politická reprezentace má skutečně zájem bojovat s korupcí,“ uvedl Jaroslav Jíra, ředitel pro obchod a marketing GfK Czech. „Téměř třetina lidí si navíc dnes myslí, že se vládě podaří zavést účinná protikorupční opatření a citelně korupci omezit,“ dodal Jaroslav Jíra.

Graf 1 – Kladné odpovědi na otázku „Má podle vás současná politická reprezentace skutečně zájem bojovat s korupcí?“ – rozložení dle vzdělání

Nejvyšší míru optimismu vykazují lidé s vysokoškolským vzděláním. Plných 69 % se domnívá, že politická reprezentace má zájem s korupcí bojovat, 52 % věří, že se vládě podaří zavést účinná protikorupční opatření a 46 % má za to, že se vládě podaří citelně omezit korupci.

Graf 2 – Odpovědi na otázku „Domníváte se, že se vládě podaří citelně omezit korupci?“ – rozložení dle vzdělání

Informace o výzkumu

Hlavním cílem výzkumu realizovaného v říjnu 2009 bylo zmapovat korupční klima v České republice v návaznosti na předchozí výzkumy. Výsledkem studie je současný stav i dynamika v postojích a názorech populace České republiky od roku 1998, včetně prognózy na příští tři roky. Výzkum provedla společnost GfK Czech na vlastní náklady metodou osobního dotazování na vzorku 1045 respondentů vybraných kvótně.

Na doplňující otázky k výzkumu Korupčního klimatu v České republice odpovídalo v červenci 2010 při osobním dotazování 1045 respondentů vybraných kvótně. Výzkum provedla společnost GfK Czech na vlastní náklady a na podnět redakce Hospodářských novin.

Informace pro média:

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group

GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2009 dosáhly tržby GfK Group 1,16 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tisk