Bratislavskí gymnazisti oceňujú finančné vzdelávanie Pioneer Investments


Na prelome mája a júna prebehli na bratislavských stredných školách ďalšie prednášky v rámci projektu Finančnej akadémie Pioneer Investments SR. Študenti tretieho ročníka Gymnázia L. Novomeského sa dozvedeli od Miroslava Ovčarika, Country Managera Pioneer Investments SR, aké sú zvyčajné príčiny a dôsledky ekonomickej krízy. Prednášku rozšírenú o investičné pojmy a správanie si vypočul prvý a tretí ročník  Gymnázia Grösslingova 18.

 „Myslím, že prednášky študentov zaujali, určite im priniesli mnoho praktických rád do života,“ hodnotí Akadémiu predsedníčka predmetové komisie matematiky Zuzana Frková z Gymnázia Grösslingova 18. „Z otázok a reakcií študentov behom prednášok bol však zjavný rozdiel medzi vnímaním problematiky a znalosťami študentov prvého a tretieho ročníka.“

„Je dobré, že študenti majú možnosť s prednášajúcim diskutovať a pýtať sa na pojmy, s ktorými sa v bežnej praxi stretnú. Častokrát som bola prekvapená, čo všetko vedeli,“ doplňuje výchovná poradkyňa Alena Šistíková  z Gymnázia Ladislava Novomeského a dodáva: „Dúfam, že i v budúcnosti budeme môcť zorganizovať na pôde nášho gymnázia podobnú prednášku.“

Jednou z otázok, ktorá sa opakovala na viacerých prednáškach, bola správna definícia toho, čo je to investičná spoločnosť. Isté váhania taktiež priniesli pojmy podielový fond a dividenda. Naopak značný prehľad študenti preukázali v spotrebiteľských úveroch a bankových produktoch.

„Práve nízka finančná gramotnosť dospelého obyvateľstva je dôvodom, prečo sme odštartovali  projekt Finančná akadémia pre cieľovú skupinu stredoškolskej mládeže, ktorá ešte nemá vlastné negatívne  skúsenosti s financiami (neschopnosť splácať úvery, nesprávne zvolené investície a pod.) a je ešte ochotná sa učiť nové veci. Sme radi, že viaceré stredné školy na projekt reagovali pozitívne a podľa nich mal veľký prínos aj pre samotných učiteľov,“ zdôvodňuje realizáciu akcie prednášajúci Miroslav Ovčarik.

Zistiť úroveň vzdelania študentov v oblasti financií bolo úlohou dotazníka, ktorý študenti vyplňovali pred prednáškou. Finančná akadémia je určená pre študentov slovenských stredných škôl a jej cieľom je objasniť základné pojmy z oblasti finančných i kapitálových trhov a zvýšiť tak finančnú gramotnosť žiakov gymnázií a stredných ekonomických či obchodných škôl. Pilotný projekt Finančnej akadémie zahájila skupina Pioneer Investments už v roku 2008 v Českej republike a bol spočiatku zameraný na základné, neskôr stredné školy.

Informace pro média:

Pioneer Investments je celosvetová skupina zaoberajúca sa správou investícií, ktorých celková spravovaná aktivita dosahovala ku koncu februára 2009 hodnoty približne 160 miliárd eur. Poskytuje široké spektrum investičných riešení, vrátane podielových fondov a štruktúrovaných produktov; medzi jej klientov patria inštitúcie, podniky, sprostredkovatelia a súkromní investori z celého sveta. Klienti inštitúcií predstavovali ku koncu januára 2009 takmer 32,74 miliárd eur. Skupina má pobočky v 31 krajinách a zamestnáva približne 2 300 osôb.

Skupina má viac než 80-ročné skúsenosti s tradičnými investíciami, svojim klientom a partnerom poskytuje vhodné investičné stratégie. Vlajkový podielový fond skupiny – Pioneer Fund – je tretím najstarším podielovým fondom v USA a stelesňuje históriu dôslednej správy peňazí a podpory investorov pri sledovaní jej finančných cieľov v skupine Pioneer Investments. Zo svetových investičných centier v Dubline, Miláne, Bostone a Singapure riadi skupina tzv. bottom-up investičný proces, ktorý vychádza z jej vlastného interného fundamentálneho a kvantitatívneho výskumu. Skupina Pioneer Investments verí, že cestou k dosiahnutiu pridanej hodnoty je tím skúsených portfólio manažérov, ktorí spolupracujú so špecializovanými analytikmi a v súlade s výsledkami ich vlastného prieskumu. Kontrola je zaistená dodržiavaním prísne kvantitatívnej disciplíny a proces je podporený aj dôsledným riadením rizík.

Pioneer Investments je obchodný názov spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. („PGAM“). PGAM je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti UniCredit  S.p.A.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk