Brazílie - Grupo de Teatro da Poli

Grupo de Teatro da Poli – São Paulo, Brazílie
Kolektiv autorů – Bezedno
Divadlo DISK, sobota 27. června 2009, 20.30 hodin

Představení vzniklo na základě divadelního postdramatického procesu Hans-Thiese Lehmanna.  Principem tohoto divadla je vyprávění bez příběhu. Brazilský soubor využívá ve své tvorbě také tzv. „osobní divadlo“ – metodu Antonia Januzelliho, docenta na univerzitě v São Paulu.  Představení nabízí divákům pohled do života a práce českého židovského filosofa Viléma Flussera (1920-1991)*, aniž by ovšem vyprávěla jeho životní příběh - ve vyprávění zcela schází lineární posloupnost. Inscenace vychází ze spojení filozofických Flusserových textů s hranými scénami, tedy z principu nazývaného režisérkou Biou Szvat „anti-divadlo“, který vtahuje publikum do tajů filosofie.

KURSIVA*V. Flusser byl profesorem komunikace na Universitě v São Paulu. Byl velkým znalcem a milovníkem brazilské kultury. Po neshodách s vládou se v r. 1972 odstěhoval do Evropy. Zemřel při autonehodě nedaleko Prahy, den po své přednášce v Goethe institutu. Jeho ústřední filosofické téma je „komunikologie“, neboli teorie komunikace, která je podle něho bytostně uměleckým jevem. Účelem lidské komunikace je zapomenout na kontext bez významu, tedy na svět „přírody“, v němž jsme odsouzeni k osamocenosti a ke smrti.

Grupo de Teatro da Poli sídlí na Státní univerzitě v São Paulu. V roce 2005 prošlo „obrozením“, aniž by přerušilo hledání základů tzv. „person theatre“ pod vedením profesora divadelních studií Antonia Januzelliho. V současnosti má soubor na šedesát herců, rozdělených do pěti podskupin s různým zaměřením. Všichni však sledují linii současného divadelního jazyka. V poslední době se Teatro da Poli soustřeďuje na metodu postdramatického divadla Hanse-Thiese Lehmanna a zkoumá nové možnosti, jež tato koncepce nabízí.

Hrají: Isa Giuntini, Amanda Freire, Lu Pasquarelli, Maurício Dwek, Thiago de Paiva
Režie: Bia Szvat

verze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk