Brno hostilo zájemce o povzbuzení cestovního ruchu v regionu

V hotelu Sluneční dvůr v Brně dnes proběhlo setkání čtyřiceti zájemců o povzbuzení cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. Informace a rady, jak toho dosáhnout, čerpali účastníci setkání od profesionálů zabývajících se cestovním ruchem. Společně pak diskutovali o přednostech i nedostatcích města Brna a seznámili se s několika příklady MICE* akcí z praxe. Workshop je součástí vzdělávacího projektu Event marketing v cestovním ruchu, který pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, realizuje GUARANT International. Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu. 

Workshopu se zúčastnili zástupci radnic, cestovních kanceláří, hotelů, škol a dalších komerčních, neziskových a příspěvkových organizací z Jihomoravského kraje.
V dopolední části se účastníci workshopu seznamovali s teorií event marketingu v cestovním ruchu a MICE akcí. O praktickém využití MICE akcí pro rozvoj cestovního ruchu v regionech pohovořily Vilma Šlajerová z Top Hotelu Praha a Andrea Libová z Prague Convention Bureau. Ivo Miksa z firmy GUARANT International, která workshopy pořádá, účastníkům přiblížil, jak se MICE akce prakticky realizují a navíc představil nejvýznamnější vývojové trendy v oblasti MICE turistiky. Na teoretickou část navázala diskuse účastníků o turistických atraktivitách a nedostatcích Brna a celého kraje. 

Mezi největší atraktivity města Brna účastníci zařadili historické památky, moderní architekturu, vinařství, veletržní tradici, blízkost přírodních krás. Jako nedostatečnou označili infrastrukturu města, jeho čistotu, současnou propagaci a také zeleň v centru Brna.

Odpoledne bylo věnováno informacím z praxe pořádání MICE akcí. Své zkušenosti s realizací městských kulturních akcí představila Jana Černá z odboru školství, kultury a tělovýchovy radnice města Hranice na Moravě. Marta Pavelková, předsedkyně společnosti Patriot o.s., pak přiblížila soutěž pro širokou veřejnost „Vanilkáč“.  Ukázky soutěžních prací, domácí koláče a slivovici mohli účastníci workshopu sami ochutnat. O pořádání zábavných akcí pro rodiny s malými dětmi pohovořily Mirka Vobecká a Eva Lejčková z vydavatelství Egmont.

„Je evidentní, že problematika kongresů a firemních akcí je v popředí zájmu jak podnikatelských subjektů v cestovním ruchu, tak specialistů z obecních a krajských úřadů z odborů cestovního ruchu. Věřím, že jsme na našem semináři potkali a inspirovali budoucí organizátory zajímavých akcí a konferencí v regionech,“ uvedl Ivo Miksa z GUARANT International.

V závěru setkání získali účastníci certifikát o absolvování odborného workshopu.

Brněnský workshop byl předposledním z pěti workshopů, které v rámci vzdělávacího programu Event marketing v cestovním ruchu Guarant organizuje. Setkání zájemců o povzbuzení turistického ruchu v regionech proběhlo již v Ústí nad Labem, Pardubicích a Přerově. Poslední workshop proběhne 18. března v Českém Krumlově.

 

Informace pro média:

Workshopy jsou součástí vzdělávacího programu Event marketing v cestovním ruchu, který pro Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá GUARANT International. Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu. Proškoleno bude nejméně 100 odborníků a zájemců o problematiku rozvoje cestovního ruchu.

GUARANT International spol. s r.o.  vznikl v roce 1991 v Praze. Má rozsáhlé zkušenosti v přípravě a organizaci malých i velkých, národních i mezinárodních konferencí. Se svým týmem 30 profesionálů organizuje každoročně více než 100 akcí. Patří mezi vedoucí organizátory kongresových a konferenčních služeb v České republice. Obchodní zastoupení má kromě Prahy také v Bratislavě a v Moskvě. Postavení firmy  v evropském kontextu potvrdil žebříček Top 10 PCO otištěný britském C+MW, kde v konkurenci s předními světovými organizátory se GUARANT International umístil na třetím místě v počtu účastníků kongresů za posledních šest let.
 
* Pozn.: MICE akce =M  meetings (setkání),I  incentives (firemní akce),C conventions (konference, kongresy),
 E events (akce).

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz