ČAOH a Sdružení místních samospráv stvrdily vzájemnou spolupráci

Praha, 5. června 2014 – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení místních samospráv (SMS) podepsaly dohodu o oboustranné spolupráci. Obce a odpadové firmy jsou dlouholetými partnery v oblasti zajištění služeb svozu, třídění, recyklace a dalšího nakládání s odpady. Dohoda z této vzájemné spolupráce vychází a v době intenzivních příprav nové odpadové legislativy může přispět k hledání smysluplných řešení budoucnosti odpadového hospodářství v České republice.

„Podpis vzájemné spolupráce se Sdružením místních samospráv nás těší. SMS zastupuje stovky měst a obcí z celé  České republiky a je pro nás významným partnerem. Sdílíme názor, že v oblasti odpadového hospodářství je třeba hledat smysluplné řešení, které bude vycházet z českých podmínek a ze současné ekonomické situace obyvatel  České republiky. Zbytečně nákladná řešení nevnímáme jako vhodnou cestu.“ sdělil Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Obě strany se shodují, že cílem nové odpadové legislativy by mělo být naplnění cílů stanovených Evropskou unií, aniž by se občané a obce museli potýkat se zvýšenými náklady za odpadové služby. 

Informace pro média:

O Sdružení místních samospráv
Sdružení místních samospráv je nevládní nepolitická organizace s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Agenda SMS ČR hájí zejména zájmy menších obcí a měst, prosazuje potřeby venkova a jeho obyvatel a spolupracuje v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem české vlády, parlamentu i krajů.

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz