ČAOH – aktuální novela zákona o odpadech je kritizována obcemi, kraji, průmyslem i ekology

Praha, 19. června 2014 – Poslanecká sněmovna v úterý ve druhém čtení projednávala návrh novely zákona o odpadech, jehož přijetí by výrazně zdražilo odpadové služby obcím i firmám. Většina poslanců, kteří vystoupili v diskuzi, se vyjadřovala kriticky ke způsobu předložení návrhu i k jeho obsahu. Návrh byl  původně ministerstvem prezentován jako pouhá technická transpoziční novela o elektroodpadu. Realita je však taková, že novela zásadním způsobem mění strategie odpadového hospodářství. S návrhem a způsobem jeho předložení od začátku otevřeně nesouhlasí také Česká asociace odpadového hospodářství. Věc nebyla standardně projednána s klíčovými partnery, jako jsou obce, kraje, odpadový sektor ani průmysl. Nevládní organizace a ekologové novelu rovněž odmítají a označují ji za ušitou na míru zvažovaným novým nákladným spalovnám odpadů.

Nestandardní postup předložení novely, která obsahuje nejvýznamnější změny až v přílepku narychlo načteném poslancem Ladislavem Oklešťkem, vyvolal během druhého čtení kritiku mnoha poslanců. V průběhu diskuze bylo opakovaně navrženo, aby se novela vrátila zpět do výboru pro životní prostředí, kde by mohla být alespoň otevřeně projednána s klíčovými subjekty. Návrh však hlasováním neprošel.

„Pozitivně hodnotíme, že se o takto zásadní věci na půdě parlamentu otevřeně diskutují, byť až ve druhém čtení. Je zřejmé, že někteří poslanci se skutečně zajímají o možné dopady na občany, což bylo patrné ze silné kritiky návrhu samotného a formy jeho předložení. ČAOH dlouhodobě podporuje navrhované třídění kovů a biologicky rozložitelných odpadů, které by neměly končit na skládkách. Třídění a recyklaci vnímáme jako klíčové, smysluplné a motivační opatření, které nevyžaduje navýšení poplatků. Naopak navrhované zdražení vnímáme jako demotivační a jeho výši jako neúměrnou.“ říká ředitel ČAOH Petr Havelka.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz