ČAOH: Informace k obecním vyhláškám omezujícím výkupy kovů

Praha, 1. října 2014 – Některé obce, např. Bohumín, Karviná a Chomutov, schválily obecně závazné vyhlášky, jejichž prostřednictvím chtějí zamezit výkupu odpadu od fyzických osob. Podle stanoviska ministerstva vnitra však tyto vyhlášky nemohou omezit občany v rozhodnutí, kam své odpady předají a zda za ně získají peníze.

„Pokud chce fyzická osoba odevzdat své kovové odpady do obecního systému zdarma, odevzdá je dle svého uvážení do obecní sběrny. Pokud však chce občan své odpady prodat do sběrny či výkupny, nic mu v tom dle zákona o odpadech nebrání a ani nová vyhláška jej v tomto směru nemůže omezovat,“ sděluje s odkazem na stanovisko ministerstva vnitra Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Aktuálně schvalované obecní vyhlášky tedy problém s krádežemi kovů neřeší. Ministerstvo životního prostředí však připravilo novelu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, jejímž cílem je zavést povinnost bezhotovostní platby při výkupu vybraných odpadů od fyzických osob. Je zřejmé, že úplné potlačení krádeží kovů je věc prakticky nedosažitelná. Tato trestná činnost je primárně spojena se sociálními aspekty a odpadové právo jistě nevyřeší sociální nastavení tak, aby k těmto jevům nedocházelo. Ministerstvem navrhované zavedení povinnosti bezhotovostních plateb v případě sběru a výkupu kovových odpadů může objektivně přispět k vyšší kontrole a vymahatelnosti práva. Dozor přes finanční toky je jistě rozumnější než trestání všech občanů bez rozdílu tím, že by neměli právo zpeněžit svůj majetek.

Podrobnější informace k této problematice jsou k dispozici na webu www.caoh.cz.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.

www.caoh.cz

 

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz