ČAOH: Itálie má volnou cestu ke smysluplnému a levnějšímu způsobu energetického využívání odpadů

Praha, 15. ledna 2014 – Evropská komise schválila Itálii národní předpis, který umožňuje širší využití paliv z odpadů v již existujících energetických zdrojích, jako jsou elektrárny, teplárny, cementárny apod. Předpis umožňuje vyjmout některé komodity z odpadového režimu v případě, že jsou splněny předem definované environmentální a kvalitativní podmínky. Cílem předpisu je zefektivnit výrobu a využití paliv z odpadu, a to při zachování důrazu na jeho předchozí třídění a zpracování využitelných složek. Podle České asociace odpadového hospodářství neexistuje objektivní důvod, proč by takový předpis nemohl platit i v českých podmínkách.

„Česká republika také usiluje o zvýšení podílu energetického využívání odpadu a Itálie by ji svým úsilím o snazší a environmentálně bezpečné využití již existujících zařízení mohla sloužit jako inspirace,“ komentuje předpis Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství. Výroba paliv z odpadů a jejich energetické využití ve stávajících zařízeních představuje také o mnoho levnější způsob než spalování neupravených odpadů v nákladných spalovnách.

Itálie tak po bruselském „ano“ naplňuje vlastní cestou cíle evropské směrnice o odpadech z roku 2008. Evropská legislativa umožňuje v případě, že jsou splněny přísné environmentální požadavky a kvalitativní kritéria, vyjmout některé komodity z odpadového režimu za účelem jejich efektivnějšího surovinového a energetického využití. Takový předpis může vydat Evropská unie na úrovni celého společenství nebo jednotlivé členské státy. Italské nařízení stanovuje konkrétní požadavky pro některé druhy pevných paliv z odpadů, při jejichž splnění přestávají být tato paliva považována za odpady. Italský způsob energetického využívání odpadů je ekonomicky výhodný mimo jiné i proto, že provozy, které paliva řízeně využívají při spoluspalování, jsou již vybudované a případné technologické úpravy jsou řádově levnější než stavba nových a jednostranně zaměřených energetických zařízení.

„Chtěli bychom zdůraznit, že podle schváleného národního předpisu jsou odpady nejdříve důkladně tříděny a upraveny v k tomu určených zařízeních. Část jich je posléze materiálově využita a část slouží k výrobě paliva. Je zde beze zbytku naplněna odpadová hierarchie, která upřednostňuje materiálové využití. Energetické využití tak přichází v úvahu pouze u té části odpadů, u které by materiálové využití již nedávalo smysl. Tuto cestu ČAOH vnímá jako vhodnou k efektivnímu plnění evropských cílů odpadového hospodářství a jako cestu, která zároveň neznamená tolik diskutované navýšení nákladů pro občany ČR,“ dodává Havelka.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 16 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz