ČAOH: Odpadová sdružení a obce odmítají aktuální novelu zákona o odpadech

Praha, 22. srpna 2014 – Dvě největší česká oborová sdružení v oblasti odpadových služeb, Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení veřejně prospěšných služeb (SVPS), které zastupuje zejména technické služby měst a obcí, odmítají aktuální nestandardně prosazovanou novelu zákona o odpadech. Novela se nelíbí také stále většímu počtu obcí. ČAOH, SVPS a řada dalších subjektů včetně samotných obcí připravují negativní stanoviska ke kontroverzní novele.

ČAOH nechápe, proč je novela prosazována i přesto, že je opakovaně široce kritizována, a přes příslib ministra životního prostředí, že bude zpracován nový komplexní odpadový zákon. Jeho věcný záměr by měl být představen na podzim tohoto roku. „MŽP na novém zákonu skutečně pracuje a odborníci se na ministerstvu již od jara pravidelně scházeli a postupně připravovali konsenzus pro nové znění této normy. Řada zúčastněných oceňovala vyvážené pracovní skupiny a prostor pro konstruktivní odbornou diskuzi. Práce odborných skupin však byla – doufejme jen dočasně – zastavena podivným prosazováním neprojednaných změn ze strany některých poslanců ve Sněmovně. V této chvíli MŽP bohužel pracovní skupinu nesvolalo,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Proti popsaným krokům ve sněmovně se spojila doposud nevídaně široká skupina subjektů – obce, kraje, průmysl, odpadové firmy, ekologové, ti všichni toto nestandardní chování jednoznačně odsuzují. V rámci jednání pléna sněmovny kroky svých kolegů opakovaně otevřeně kritizovali také někteří poslanci, kteří žádali o vrácení novely do výborů, aby bylo možné vést nad ní alespoň elementární odbornou diskuzi. Novela obsahuje kromě několika rozumných návrhů také množství poměrně zásadních chyb, které by způsobily nemalé problémy.

Poté, co novela i přes silnou kritiku prošla ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně, byla předána Senátu.

Více informací a postoj ČAOH k základním bodům novely naleznete na webu www.caoh.cz.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz