ČAOH podporuje využívání biologického odpadu

Praha, 24. března 2014 – Členské společnosti České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) se při nakládání s odpady zabývají celou řadou činností včetně jeho materiálového a energetického využití. Asociace proto plně podporuje nejen třídění obalových materiálů, ale také biologicky rozložitelného odpadu v obcích. Společnost Rumpold UHB začala na farmě Králov s velmi efektivním způsobem úpravy biologického odpadu, tzv. vermikompostováním.

Vermikompostování je způsob kompostování, během kterého kalifornské žížaly díky zvláštním enzymům ve svém  trávicím traktu přeměňují biologický odpad na vermikompost. Tato moderní metoda patří díky své technické jednoduchosti a nízkým nákladům k racionálním způsobům zpracování odpadů. Technologii vermikompostování využívají kromě odpadových firem např. také vinaři, kteří tak upravují výlisky z hroznů, jež jsou pro klasické kompostování příliš kyselé. Tímto způsobem lze zpracovat jakýkoliv biologický odpad (odpady z domácnosti či potravinářské výroby nebo kaly z čistíren odpadních vod).

„Jako všechny druhy odpadu i ten biologický je cennou surovinou, kterou lze dále využít. ČAOH podporuje třídění a další využívání biologického odpadu. Výhodou vermikompostování je mimo jiné i to, že je možné ho realizovat v menším lokálním měřítku, takže odpadají náklady na přepravu. Asociace činí konkrétní kroky na podporu navýšení procenta materiálového využití odpadů a tato technologie tomu jednoznačně přispívá,“ říká výkonný ředitel ČAOH Petr Havelka. ČAOH také prosazuje zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcích. Toto opatření již v mnoha obcích funguje a zkušenosti ukazují, že je ekonomicky smysluplné i ve stávajících podmínkách. Citelně se tak snižuje produkce směsného komunálního odpadu a dochází k odklonu odpadů od skládkování bez zbytečného navýšení ceny.

Z vytříděných odpadů pak lze vyrobit například právě vermikompost, který slouží jako hnojivo, a jiné prostředky, které se k tomuto účelu běžně používají, v mnoha parametrech převyšuje. Snadno se vstřebává do půdy, má vysoké pH a retenční schopnost. Díky trávicím enzymům kalifornských žížal neobsahuje žádné patogeny a nezapáchá. Obsahuje vysoce kvalitní humus, růstové hormony, enzymy a látky, které jsou schopné chránit rostliny před škůdci a chorobami a umožňují lépe využít minerální látky již obsažené v půdě. Je vhodný pro obnovu vyčerpaných či kyselých půd a při jeho aplikaci není potřeba dodávat půdě další běžná hnojiva.

Na webu ČAOH bude od dubna k dispozici ke stažení příručka Certifikovaná metodika vermikompostování, která vznikla za spolupráce České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu zemědělské techniky. Příručku připravili přední odborníci v této oblasti, Ing. Aleš Hanč, Ph.D. a Ing. Petr Plíva, CSc., se kterými ČAOH udržuje odbornou spolupráci.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz