ČAOH pomůže uklidit Česko

Praha, 10. března 2014 – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) podporuje první ročník akce „Ukliďme Česko“. Některé členské společnosti ČAOH se projektu zúčastní např. technickou participací, možnou nabídkou výhodnějších cen za služby či zajištěním pracovních prostředků k úklidu. Pomoci se dá i prostřednictvím finančního sponzoringu. Úklidová akce proběhne 16. a 17. května 2014, zejména na katastrech obcí, které o akci projeví zájem.

„ČAOH tento projekt jednoznačně podporuje. Úklid veřejných prostor a odstranění černých skládek nejsou jediná pozitiva celé akce. Velký přínos vidíme i v osvětě a preventivním charakteru události, protože s odpady je třeba nakládat podle pravidel,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Dalším cílem akce je zviditelnit problematiku černých skládek a zapojit do jejich úklidu co nejširší veřejnost, ale také firmy a státní správu (ministerstva, obce). Obce budou mít v květnu příležitost odstranit během dvou dnů černé skládky na svém území s menšími náklady než obvykle, neboť jim s tím může pomoci mnoho dobrovolníků.

Akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně úspěšného modelu „Let's Do It!“, který vznikl v roce 2008 v Estonsku. Iniciátorem jeho české odnože je sdružení Ekosmák, tvořené autory projektu ZmapujTo.cz, který slouží ke zmapování černých skládek na našem území. Pátek 16. května bude v rámci mezinárodního dobrovolnického dne Give&GainDay patřit dobrovolníkům z řad zaměstnanců partnerských firem platformy Byznys pro společnost. V sobotu 17. května se bude moci do akce zapojit široká veřejnost.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz