ČAOH: Poslanci prosadili ve výboru zdražení odpadů pomocí přílepku

Praha, 23. května 2014 – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ani další oborové asociace nesouhlasí s průběhem středečního jednání výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny České republiky. K projednávání technické elektronovely byl ve formě přílepku připojen i návrh na zdražení poplatků za odpady, aniž by dostali příležitost k vyjádření zástupci odborné veřejnosti či oborových organizací, přestože byli řádně přihlášeni do obecné rozpravy. ČAOH zvažuje, že se připojí k Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin a spolu s ním podá stížnost vedení Poslanecké sněmovny.

„Vypadá to, že se vracejí staré časy. Systémové projednávání zásadních legislativních změn na příslušných ministerstvech za přítomnosti široké odborné veřejnosti se u některých témat zřejmě nehodí, a proto se problémové body, které vyžadují kvalitní a objektivně propracované řešení a odbornou shodu, vkládají do zákonů cestou poslaneckých přílepků. Průběh středečního jednání vůbec neodpovídal tomu, jak se vyvíjí diskuze v pracovních skupinách na MŽP,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Ve středu 21. května proběhlo v parlamentu jednání výboru pro životní prostředí, na kterém měla být projednávána pouze technická transpoziční elektronovela zákona o odpadech, která se podle MŽP měla zabývat jen novými požadavky evropské směrnice. Novela však nabobtnala nad její rámec a obsahuje i ustanovení, která dále konzervují stávající neuspokojivý stav v oblasti sběru a recyklace elektrozařízení, a jde na ruku monopolním kolektivním systémům. Jedná se o stav, který dlouhodobě silně kritizuje např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a kterým se zabýval i Nadační fond proti korupci.

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí, znění novely nejen odsouhlasil, ale podpořil také kontroverzní zdražovací přílepek, který načetl poslanec Ladislav Okleštěk. Zástupci přítomných asociací a svazů (ČAOH, SVDS, SPDS, SZE), kteří jsou zároveň členy odborných pracovních skupin na MŽP, nedostali ve výboru parlamentu možnost se jak k novele, tak ani k narychlo načtenému přílepku vyjádřit, ačkoliv byli řádně písemně přihlášeni. 

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz