ČAOH: Pouze pětina respondentů ankety souhlasí se zdražením odpadového hospodářství

Praha, 5. května 2014 – Česká asociace odpadového hospodářství v březnu ukončila dlouhodobou anketu, ve které se dotazovala návštěvníků svých webových stránek na jejich názor na navrhované zdražení poplatků za odpady. Ankety, která na webu ČAOH probíhala od 23. 5. 2013 do 1. 3. 2014, se zúčastnilo celkem 16 413 respondentů a nadpoloviční většina z nich se vyjádřila proti zdražení.


Proti razantnímu umělému zvyšování poplatků v zákoně o odpadech se vyslovilo celkem 9 293 respondentů. Potřebu zvýšení skládkovacích poplatků podpořilo 3 609 hlasů a téměř srovnatelné množství účastníků (3 511) se nepřiklonilo ke kladné ani záporné odpovědi.


„Naše anketa byla veřejná. Hlasovat mohli jak odborníci, tak laická veřejnost. Z výsledků ankety vyplývá, že lidé nechápou, proč by měly být služby uměle zdraženy, když Česká republika dlouhodobě plní cíle stanovené Evropskou unií. Míra skládkování viditelně klesá a ČR se dokonce v některých parametrech umisťuje na vysokých příčkách pomyslného žebříčku států EU. Navrhované zvyšování poplatků se tak zdá být spíše účelové,“ říká Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství. Sama asociace rovněž nesouhlasí s navrhovaným zdražením a dlouhodobě doporučuje spíše cestu většího důrazu na třídění stávajících komodit, zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů v obcích a obecně preferuje zpracování odpadů k jejich dalšímu využití. Podobně, tedy bez dopadu zdražení na občany a s motivem třídění v obcích, problematiku řeší např. Slovensko.


Otázka zdražování služeb odpadového hospodářství byla za předchozí vlády horkým tématem, které se několikrát projednávalo v rámci pracovních skupin na Ministerstvu životního prostředí ČR. V roce 2012 hrozilo postupné zvyšování z  500 Kč na 2 700 Kč v roce 2025. V roce 2013 se projednávalo skokové zdražení na 1 000 Kč, tedy o 100 %. Ani jeden z těchto diskutabilních návrhů nakonec v odborné diskuzi neobstál.  K otázce zvyšování poplatků se vrací i nově vytvořená pracovní skupina na ministerstvu životního prostředí, takže tato problematika je opět aktuální.


Přesné znění ankety:
Pokud jsou v ČR plněny evropské cíle OH (jak ukazují statistické údaje MŽP), je podle vás objektivně vhodné zdražovat odpadové hospodářství obcím a firmám, a to s deklarovaným cílem podpory nových spaloven odpadů?


• Ano (22 %)
• Nevím (21 %)
• Ne (57 %)
Celkový počet respondentů: 16 413


V současnosti probíhá na webových stránkách ČAOH další anketa, tentokrát na téma využívání peněz z evropských fondů. Více informací a přesné znění anketní otázky zájemci najdou na webu ČAOH: http://www.caoh.cz/.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz