ČAOH předložila připomínky k Plánu odpadového hospodářství ČR

Praha, 26. června 2014 – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) připomínkovala návrh Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR), který v květnu představilo ministerstvo životního prostředí. Nový dokument by měl stanovit strategii a základní cíle, které je třeba splnit z pohledu České republiky a Evropské unie v dalších 10 letech. Aktuální verze má však stále určité chyby.

„Za ČAOH bych chtěl ocenit dosavadní otevřenou diskuzi ze strany ministerstva k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR. Jedná se o zásadní strategický dokument, který by bez podrobného veřejného projednání a kvalitního vypořádání věcných připomínek mohl situaci v nakládání s odpady spíše zkomplikovat a ohrozit dosud proběhlé investice, než aby jí kvalitně posouval dál,“ říká k dokumentu ředitel ČAOH Petr Havelka.

Návrhu POH ČR bohužel zatím stále chybí zcela zásadní věc – podrobná ekonomická analýza dopadů navržených opatření a cílů. MŽP ji nyní zpracovává na základě požadavků mnoha klíčových partnerů v diskuzi. Z objektivně zpracované ekonomické analýzy by mohlo vyplynout, že některé navrhované cesty ke splnění cílů jsou v podmínkách ČR přespříliš nákladné.

Stejně jako EU i ČAOH dlouhodobě prosazuje budoucí směřování zejména k technologiím další úpravy odpadů, třídění a materiálového využití. Ty nevyžadují navýšení poplatků, nejsou neúměrně investičně náročné a nevyžadují od původců, aby uzavírali nevýhodné smluvní závazky na dodávky vysokého množství odpadů na 10 až 20 let dopředu. Jedná se o technologie, které dále rozvíjejí tržní prostředí a konkurenci a nekonzervují další rozvoj sektoru.

Návrh POH ČR stále obsahuje řadu chyb a nesrovnalostí, které je třeba dále otevřeně řešit. U tak obsáhlého materiálu to však není nijak překvapivé a k nápravě těchto nedostatků a nalezení kvalitního řešení může posloužit právě komplexní projednání problematiky s odbornou veřejností a připomínkování dokumentu.

„Aktuální návrh POH je o poznání realističtější než verze, která byla navrhována ke schválení na podzim roku 2012 a která vyvolala velkou kritiku. Nová podoba POH ČR obsahuje realistická data o předpokládané budoucí produkci odpadů, která podobně jako v EU dlouhodobě neroste, ale spíše postupně klesá. Je zřejmé, že celý sektor bude bedlivě sledovat, zda MŽP neopustí nastoupenou cestu otevřené diskuze nad návrhem POH ČR a zda kvalitně vypořádá a zapracuje připomínky z vnějšího připomínkového řízení, které již bylo ukončeno,“ dodává Petr Havelka z ČAOH.

Konkrétní připomínky si můžete přečíst na webu ČAOH: www.caoh.cz.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz