ČAOH prezentovala názory k energetickému využití odpadů

Praha, 13. května 2014 – Česká asociace odpadového hospodářství se ve dnech 15. – 17. dubna 2014 zúčastnila jubilejního 20. ročníku výstavy Teplárenské dny, která se konala v prostorách kongresového centra ALDIS v Hradci Králové. O týden později se pak na tomtéž místě představila v rámci několikadenní výstavy Dny teplárenství a energetiky 2014. ČAOH zde prezentovala příspěvek s názvem Smysluplné možnosti energetického využití odpadů v podmínkách ČR a představila svůj automatický kalkulátor k aplikaci směšovací rovnice pro spoluspalování odpadů (dle metodického pokynu MŽP).

Součástí obou výstav byly nejen prezentace významných produktů a služeb v oboru energetiky, ale také doprovodné konference zaměřené na zástupce výrobních a obchodních firem z České republiky i zahraničí, představitele energetických společností, ekology, developery, státní správu, samosprávu, laickou i odbornou veřejnost.

Problematice odpadů se během Teplárenských dní věnovala konference Energetické využití odpadů a odpady z energetiky, která proběhla 17. 4. 2014. Součástí druhé akce, tedy Dnů teplárenství a energetiky, byla konference Odpady a jejich využití v energetice (24. 4. 2014).
Česká asociace odpadového hospodářství v rámci obou konferencí představila svůj automatický kalkulátor k aplikaci směšovací rovnice pro spoluspalování odpadů (dle metodického pokynu MŽP). „Za pomoci tohoto programu si mohou zájemci jednoduše ověřit, zda by jejich energetický zdroj mohl v rámci spoluspalování využívat konkrétní druh alternativního paliva ve vztahu k definovaným emisním limitům a složení paliva. Kalkulátor lze od ČAOH získat na vyžádání zdarma,“ řekl Havelka.

ČAOH na konferencích prezentovala příspěvek s názvem Smysluplné možnosti energetického využití odpadů v podmínkách ČR. Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH, ve své prezentaci přiblížil současný stav nakládání s odpady v ČR, včetně toho, že evropské cíle se daří plnit a ČR je v mnoha parametrech na vysokých příčkách EU. Hlavní bodem prezentace byly konkrétní informace o možnostech energetického využití odpadů formou spoluspalování paliv z odpadů a vybrané zkušenosti ze zahraničí. V příspěvku mimo jiné zazněla citace uznávaného časopisu Euwid, dle kterého je reálné očekávat, že množství paliv z odpadů využívaných cestou spoluspalování se v Evropě do roku 2020 ztrojnásobí na celých 17 milionů tun.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz