ČAOH připravuje seriál o různých způsobech využití odpadu

Praha, 14. srpna 2014 – Členské firmy České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) se zabývají mnoha moderními způsoby zpracování a využívání odpadů. Činnosti tří z nich, společností ecorec Česko, Transform Lázně Bohdaneč a Recifa, ČAOH v příštích měsících představí na svém webu.

„Výrazná většina našich členů jsou firmy, které se zabývají dalším využíváním odpadu. Nyní bychom chtěli veřejnosti představit ty z nich, které na příkladech potvrzují, že recyklace a další využití odpadů jsou oproti mínění části laické veřejnosti perspektivní způsoby, jak nakládat s odpady, a že ve vztahu k tomu, není třeba odpady citelně zdražovat, jak někteří opakovaně navrhují,“ říká k projektu Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Společnost ecorec Česko se zabývá výrobou tuhého alternativního paliva z odpadu, které lze spoluspalovat v cementárnách a případně i v teplárnách a elektrárnách spolu s fosilními palivy. Recifa vyrábí ze sebraného vytříděného skla velmi kvalitní izolační materiál a Transform Lázně Bohdaneč vytváří např. zahradní nábytek z recyklovaného plastu.

Více informací na www.caoh.cz.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz