ČAOH: Senátu se nepodařilo zamezit vyšším nákladům pro obce

Praha, 28. srpna 2014 – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) připravila shrnutí projednávání novely zákona o odpadech v Senátu. Novela byla i přes silnou kritiku ze strany mnoha senátorů po včerejším hlasování vrácena pouze s několika pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny. Členové horní komory kritizovali body, které poslanci do původní novely ke sběrnám bez potřebné odborné diskuze přidali (velmi rychlé zavedení povinnosti třídění všech bioodpadů, zákaz skládkování veškerého směsného komunálního odpadu, snížení množství odpadů používaných na zabezpečení skládek, apod.). Poslanecká sněmovna tyto body narychlo schválila, aniž by byly podrobeny legislativní oponentuře odborníků či obcí. Odborná veřejnost i obce proti tomuto postupu opakovaně vystoupily.

Rádi bychom zdůraznili, že senátoři kontroverzní novelu projednávali velmi zodpovědně a podrobně. Bohužel v ní zůstávají sněmovní úpravy a chyby, na které vyššími náklady doplatí zejména původci odpadu, tedy obce, občané a také firmy. Takto významné změny by měly být předkládány vládní novelou nebo novým zákonem, nikoliv jako narychlo přidaný poslanecký doplněk novely, která se zabývá odlišnou problematikou. Touto cestou se do novely dostala řada podstatných chyb, na které z velké části doplatí právě obce,“ komentoval projednávání Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.

Více informací o projednávání v senátu a stanovisko ČAOH naleznete na www.caoh.cz.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz