ČAOH: Slovenská novela zákona o odpadech motivuje k třídění odpadu

Praha, 18. prosince 2013 – Na Slovensku byla schválena novela zákona o odpadech. Slováci se rozhodli upustit od původně zvažovaného plošného zdražení poplatků za ukládání odpadů, které by zvýšilo náklady obcí a měst, respektive jejich občanů, a prosadili smysluplnou novelu, která poplatky nechává na srovnatelné výši, ale více motivuje k třídění a materiálovému využití odpadů.

Podle novely zůstávají příjemci poplatku za ukládání odpadu obce, které ho mohou využít například ke zlepšení životního prostředí. Kromě toho byl aktualizován seznam nebezpečných odpadů ve vztahu k jejich zpoplatnění. To je po schváleném zvýšení nyní na hodnotě 1620 Kč za tunu uloženého nebezpečného odpadu. V České republice je tento poplatek nejvyšší na světě, a to ve výši 6200 Kč za tunu, což s sebou přináší logicky své nevýhody a zbytečně to snižuje konkurenceschopnost firem v ČR oproti ostatním státům. Co se týče komunálního odpadu, je výše poplatků v novele téměř totožná s dosavadní úpravou. Určitým zpřísněním je, že oproti dosud platnému zákonu, který uváděl zvláštní sazbu poplatku i při vytřídění jedné, dvou a tří složek komunálního odpadu, novela počítá se stanovením konkrétních sazeb po vytřídění pěti, čtyř a méně než čtyř složek. Logika je jednoduchá a funkční – čím více se třídí, tím méně se platí. Tato cesta je objektivně výhodná pro materiálové využití odpadů, naopak pro zastánce výstavby nových spaloven není zcela pozitivní.

„Slovenské řešení úpravy odpadové legislativy se zdá být zásadně smysluplnější a bez vlivu zájmových skupin. Novela zcela racionálně motivuje původce odpadů k co největšímu třídění, a je tak ve shodě s evropskou odpadovou hierarchií rozhodně více než aktuální české snahy plošně zdražit poplatky původcům odpadů, tedy obcím, městům a firmám,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Původní návrh z dílny slovenského ministerstva životního prostředí obsahoval citelnější a hlavně plošné zdražení, které měli pocítit hlavně občané. Zástupci slovenských obcí však hájili zájmy svých obyvatelů a nakonec se jim podařilo vyjednat velmi smysluplnou novelu, která na občany prakticky nedopadá. „Uvidíme, jak se tento příběh bude vyvíjet v České republice,“ dodává Havelka.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 16 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz