ČAOH: Změny, které poškodí obce a pomůžou energetikům, byly schváleny i přes protesty v poslanecké sněmovně

Praha, 23. července 2014 – Novela zákona o odpadech, která měla původně řešit pouze omezení sběren, ale mimo standardní legislativní proces do ní byly načteny i zásadní strategické změny odpadového hospodářství, byla dnes i přes ostré protesty některých zúčastněných poslanců ve třetím čtení schválena v Poslanecké sněmovně.

„S poslanci, kteří vystoupili s kritikou způsobu, jakým byl návrh předložen, naprosto souhlasíme. Strategické změny byly opět přiloženy k novele, která měla původně řešit něco jiného, a k diskuzi opět nebyli přizváni odborníci, firmy ani zástupci obcí, které takto schválená novela poškodí nejvíc,“ říká k průběhu třetího čtení Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH).

Více informací o průběhu třetího čtení včetně jeho stenozáznamu naleznete na webu ČAOH: www.caoh.cz.

Informace pro média:

O České asociaci odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let a v současnosti pod ni spadá více než 80 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz