ČD-Telematika a České dráhy se společně zúčastní veletrhu Czech Raildays v Ostravě

ČD–Telematika a.s. představí několik svých produktů, například IS POVOZ. To je systém, který umožňuje sledování pohybu vozidel, včetně historie, nezávisle od technologických dějů a monitoruje výskyt stavu vozidel bez ohledu na druh dopravy a regionu. Informace o poloze jsou interpretovány v textové podobě a zobrazují se na mapovém podkladu. Na veletrhu bude také prezentován Mapový portál Českých drah, který je primárně určen uživatelům uvnitř Českých drah, ale může být modifikován podle potřeb jiných zákazníků.

ČD-Telematika představí také e-learningový produkt Simulátor dopravní kanceláře, informační systém Kartotéky a evidence dopravních prostředků, který umožňuje evidenci a správu vozového parku (strojů, aut apod.).

Společnost ČD–Telematika a.s. najdete společně s Českými dráhami ve stánku A02.

Společnost ČD-Telematika a.s. (ČDT) je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb z oblasti informatiky a telematických služeb.
Společnost ČDT vznikla v roce 1994. V prvních letech působení se věnovala především budování vysokorychlostní digitální sítě využívající telekomunikačních kabelů s optickými vlákny a širokopásmových přenosových technologií. V roce 2002 došlo k odkoupení 100% podílu českými investičními společnostmi. V následujícím roce pak proběhla transformace firmy na akciovou společnost s majoritním podílem České dráhy a. s. Služby jsou poskytovány s vysokou kvalitou a smluvně garantovanými parametry (SLA). Společnost provozuje přes 3 500 km vlastních optických kabelů po celém území České republiky. Páteřní datovou sí? s kapacitou STM-16 (2,5 Gbit/s) tvoří šest uzavřených optických okruhů s více než stem klíčových uzlů. Je monitorována 24 hodin denně a 365 dní v roce. Služby společnosti ČDT mají širokopásmový charakter a jsou určené operátorům pevných a mobilních sítí, poskytovatelům připojení k Internetu (ISP), decentralizovaným společnostem, koncovým uživatelům s požadavkem na širokopásmové připojení, státní správě a samosprávě a dalším subjektům. Podrobné informace o společnosti ČD-Telematika naleznete na www.cdt.cz.

Kontakt:     
ČD-Telematika a.s.     
Blanka Kramolišová    
PR Manager
Mobil: +420 602 661 925    
e-mail: blanka.kramolisova@cdt.cz