ČD – Telematika a.s. hlavním partnerem konference Telematika pro regionální dopravu 2008

Společnost ČD - Telematika a.s. se již potřetí stala významným partnerem mezinárodní odborné konference Telematika pro regionální dopravu.

Mezinárodní konferenci letos hostila slovenská Skalica a setkalo se zde na 100 zástupců státní správy a samosprávy, dopravců a správců dopravních cest, dodavatelů telematických aplikací a dílčích technologických řešení, zástupců vysokých škol a pracovníků výzkumných pracoviš?.

Hlavním cílem konference bylo přenesení nejnovějších poznatků výzkumu do praxe formou odborné diskuse. Nosným tématem byl význam dopravní telematiky v oblasti podpory udržitelného rozvoje dopravy v regionech se zaměřením na městské a příměstské aglomerace.

Na konferenci vystoupili se svou prezentací tři zástupci ČD – Telematika a.s. - Ing. Robert Číhal, CSc., Ing. Lucie Kotyková a Ing. Jaroslav Černý. V rámci prezentace L. Kotykové nazvané  „Využití mapového systému pro prezentaci služeb v osobní dopravě“ byl představen produkt MapExpert. Vysoce aktuální téma si pro svou prezentaci vybral R. Číhal. Jeho přednáška „Některé zkušenosti s integrací popisu železničních tratí v IS ČD a ZABAGED“ vzbudila veliký  zájem. J. Černý prezentoval  moderní komunikační technologie v osobní dopravě včetně názorné ukázky infokiosku. R. Číhal rovněž moderoval blok programu nazvaný „Informační podpora výkonu státní správy a samosprávy“.

Záštitu nad konferencí Telematika pro regionální dopravu 2008 tradičně převzali náměstek ministra dopravy ČR Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., děkan FD ČVUT v Praze prof. Ing. Petr Moos, CSc. a prezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek. K záštitě se také připojil státní tajemník Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací SR Ing. Dušan Švantner.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz