ČD - Telematika a.s. podpořila Dětské centrum Veská

Zástupce generálního ředitele společnosti ČD - Telematika a.s. Ing. Václav Studený předal dne 29. 4. 2008 v průběhu dnů otevřených dveří Dětskému centru Veská finanční šek na pořízení sterilizátoru, který slouží k likvidaci škodlivých baktérií na lékařských pomůckách, kojeneckých potřebách apod.
„Jsem ráda za finanční pomoc, které se našemu centru dostává, a ještě jednou děkuji za nás i za naše děti,“ řekla ředitelka MUDr. Drahomíra Peřinová, která šek převzala za přítomnosti ostatních zaměstnanců Dětského centra Veská. Následně pak pozvala všechny návštěvníky dne otevřených dveří na krátkou prohlídku zařízení a seznámení se s provozem a vybavením Dětského centra.
Dětské centrum Veská poskytuje kompletní péči opuštěným, týraným a handicapovaným dětem i dětem (případně dětem s matkami), u nichž byla soudně nařízena ochranná a ústavní péče. V centru jsou umístěné děti od novorozeneckého věku na stálý, týdenní či denní pobyt podle potřeb dítěte nebo soudního vyjádření.

ČD – Telematika a.s. dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti kultury, sportu a vzdělávání. Společnost je plně ve vlastnictví českých akcionářů, a proto se zaměřuje především na podporu tuzemských aktivit. ČD – Telematika a.s. si je vědoma nejen svého postavení na trhu, ale také nutnosti podílet se na rozvoji veřejného života a poskytování pomoci těm, kteří ji potřebují. Mezi takové projekty patří i podpora projektu Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu či charitativní projekt na podporu dětí z dětských domovů Vlak štěstí a naděje.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz