ČD - Telematika a.s. spouští službu přístupu k IPTV

ČD – Telematika a.s. (ČD-T) začíná poskytovat služby internetového televizního vysílání (IPTV) ve své optické síti.  Tato služba umožní lokálním operátorům, kteří jsou připojeni k síti ČD-T, poskytovat svým koncovým zákazníkům TV vysílání prostřednictvím protokolu IP a v ideálním případě nabídnout internetové, hlasové a TV služby přes jednu zásuvku, tzv. „triple play“.

Přístup k IPTV poskytuje ČD – Telematika a.s. ve spolupráci se společností Planet A, a.s. na základě strategické smlouvy o poskytování služby IPTV, uzavřené dne 21. 07. 2008.
Společnost Planet A, a.s. vlastní technologii pro služby IPTV, zajišťuje autorská a distribuční práva a sestavení programové nabídky. ČD-T zajišťuje distribuci programové nabídky do předávacího bodu služby lokálnímu operátorovi.
Díky službě IPTV mohou operátoři nabízet svým zákazníkům kompletní produkty „triple play“ s minimálními počátečními náklady a zároveň se plně věnovat poskytování služeb svým zákazníkům. Funkce virtuální platformy rovněž umožňuje jednotlivým ISP (poskytovatelé připojení k internetu) přizpůsobit uživatelské rozhraní u koncových uživatelů vlastním funkčním a grafickým požadavkům bez významných investičních nákladů v porovnání s investicí do kompletního headendu a middleware.
Služba IPTV zahrnuje kvalitní programovou nabídku společnosti Planet A, a.s. s více než 70 televizními kanály a nabídka je průběžně rozšiřována.

Informace pro média:

Společnost ČD - Telematika a.s. (ČD-T) je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb z oblasti informatiky a telematických služeb. Společnost ČD-T vznikla v roce 1994. Služby společnosti jsou poskytovány s vysokou kvalitou a smluvně garantovanými parametry (SLA). Společnost provozuje přes 3 500 km vlastních optických kabelů po celém území České republiky. Páteřní datovou síť s kapacitou STM-64 (10 Gbit/s) tvoří šest uzavřených optických okruhů s více než stem klíčových uzlů. Je monitorována 24 hodin denně a 365 dní v roce. Služby společnosti ČD-T mají širokopásmový charakter a jsou určené operátorům pevných a mobilních sítí, poskytovatelům připojení k internetu (ISP), decentralizovaným společnostem, koncovým uživatelům s požadavkem na širokopásmové připojení, státní správě a samosprávě a dalším subjektům. Podrobné informace o společnosti ČD – Telematika a.s naleznete na http://www.cdt.cz/

Společnost Planet A, a.s. se zaměřuje zejména na oblast  poskytování kompletních telekomunikačních služeb pod obchodní značkou AIM Networks přenášených prostřednictvím IP a distribuovaných prostřednictvím metropolitních optických sítí a vysokokapacitními bezdrátovými spoji. Společnost rovněž aktivně spolupracuje s developerskými společnostmi, bytovými družstvy a SVJ při realizaci výstavby datové infrastruktury pro poskytování kompletních telekomunikačních služeb. Kompletní HW a SW řešení „triple-play“ služeb ve vlastnictví společnosti zajišťuje koncovým uživatelům a partnerům společnosti kontrolu nad kvalitou poskytovaných služeb a nadstandardní zákaznický servis. Podrobné informace o společnosti Planet A, a.s. naleznete na http://www.a1m.cz/

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz