ČD-Telematika jedním ze tří dodavatelů KIVS

Rámcová smlouva na období čtyř let byla podepsána dne 28.3.2007 v celkovém finančním objemu 6 mld. Kč. K podpisu rámcové smlouvy došlo na úřadě Městské části Praha 13 při příležitosti otevření prvního Czechpointu, což je jeden z projektů eGovernmentu Ministerstva vnitra. Subjekty veřejné správy budou mít tak větší možnosti výběru telekomunikačního operátora za výhodnějších a jasných cenových podmínek.

„Jsem rád, že naše společnost uspěla ve výběrovém řízení. Úspěch v tomto výběrovém řízení posunul naši společnost o další krok a potvrdila se tak správnost naší strategie jít do výběrového řízení v konsorciu se společností T-Systems PragoNet,“ zhodnotil úspěch ve výběrovém řízení Ing. Stanislav Beneš, generální ředitel ČD-Telematika.

Společnost ČD-Telematika a.s. (ČDT) je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb z oblasti informatiky a telematických služeb. Společnost ČDT vznikla v roce 1994. V prvních letech působení se věnovala především budování vysokorychlostní digitální sítě využívající telekomunikačních kabelů s optickými vlákny a širokopásmových přenosových technologií. V roce 2002 došlo k odkoupení 100% podílu českými investičními společnostmi. V následujícím roce pak proběhla transformace firmy na akciovou společnost s majoritním podílem České dráhy a. s. Služby jsou poskytovány s vysokou kvalitou a smluvně garantovanými parametry (SLA). Společnost provozuje přes 3 500 km vlastních optických kabelů po celém území České republiky. Páteřní datovou sí? s kapacitou STM-16 (2,5 Gbit/s) tvoří šest uzavřených optických okruhů s více než stem klíčových uzlů. Je monitorována 24 hodin denně a 365 dní v roce. Služby společnosti ČDT mají širokopásmový charakter a jsou určené operátorům pevných a mobilních sítí, poskytovatelům připojení k Internetu (ISP), decentralizovaným společnostem, koncovým uživatelům s požadavkem na širokopásmové připojení, státní správě a samosprávě a dalším subjektům.

Podrobné informace o společnosti ČD-Telematika naleznete na www.cdt.cz.

T-Systems PragoNet, člen nadnárodní skupiny T-Systems, dodává  telekomunikační a sí?ově orientovaná ICT řešení, poskytuje mezinárodním podnikovým zákazníkům přenosové, IP/datové a hlasové služby. Zaměřuje se na integraci IT, pevných a mobilních telekomunikačních služeb. Zabezpečuje služby zahrnující integraci a implementaci systémů ICT, provoz a outsourcing systémů a datových center. Informace o společnosti a jejích službách naleznete na webu www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.

Informace o společnosti a jejích službách naleznete na webu www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.