ČD-Telematika má nového finančního ředitele

Zdeněk Bednařík do ČD-Telematiky nastoupil po mnohaletém působení v českých  a zahraničních firmách, jako např. KRÁLOVOPOLSKÁ, IMOS, ZBROJOVKA Brno, Mora Moravia,  a COOPER STANDARD, kde pracoval na pozici finančního ředitele. Zdeněk Bednařík spolupracoval i na několika krizových projektech pro investiční společnosti.
 
Zdeněk Bednařík je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a VUT v Brně, kde dokončil postgraduální studium. Vzdělání si rozšířil i absolutoriem několika specializovaných kurzů na téma management, mezinárodní účetní standardy, finanční metody a zajištění.

Zdeněk Bednařík  je ženatý a má tři děti. Ve volném čase se věnuje poslechu jazzové hudby a  okrasné zahradě. Jeho velkým koníčkem je sběratelství výtvarných děl od současných českých umělců.

Kontakt:
ČD-Telematika a.s.
Blanka Kramolišová
PR Manager
Mobil: +420 602 661 925
e-mail: blanka.kramolisova@cdt.cz