ČD – Telematika připravila odborný seminář pro železniční dopravce a provozovatele infrastruktury

Hlavními řečníky budou specialisté na dopravní systémy společnosti ing. Petr Jindra a ing. Martin Kopecký. Pohovoří o tom, jaké jsou cíle a časový harmonogram implementace TSI TAF, který také představí. Významným tématem bude také Evropská unie a především její legislativa v této oblasti, nebo? TSI TAF budou závazné pro každého železničního dopravce, poskytovatele přepravních služeb, vlastníka nákladních vozů i provozovatele infrastruktury. ČD – Telematika očekává, že se do následné diskuse o problematice nařízení Evropské komise o TSI subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě zapojí mnoho předních odborníků z významných českých přepravních firem.


Společnost ČD-Telematika a.s. (ČDT) je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb z oblasti informatiky a telematických služeb.
Společnost ČDT vznikla v roce 1994. V prvních letech působení se věnovala především budování vysokorychlostní digitální sítě využívající telekomunikačních kabelů s optickými vlákny a širokopásmových přenosových technologií. V roce 2002 došlo k odkoupení 100% podílu českými investičními společnostmi. V následujícím roce pak proběhla transformace firmy na akciovou společnost s majoritním podílem České dráhy a. s. Služby jsou poskytovány s vysokou kvalitou a smluvně garantovanými parametry (SLA). Společnost provozuje přes 3500 km vlastních optických kabelů po celém území České republiky. Páteřní datovou sí? s kapacitou STM-16 (2,5 Gbit/s) tvoří šest uzavřených optických okruhů s více než stem klíčových uzlů. Je monitorována 24 hodin denně a 365 dní v roce. Služby společnosti ČDT mají širokopásmový charakter a jsou určené operátorům pevných a mobilních sítí, poskytovatelům připojení k Internetu (ISP), decentralizovaným společnostem, koncovým uživatelům s požadavkem na širokopásmové připojení, státní správě a samosprávě a dalším subjektům. Podrobné informace o společnosti ČD-Telematika naleznete na www.cdt.cz.

Kontakt:     
ČD-Telematika a.s.                                          Stance Communication, s.r.o.
Blanka Kramolišová                                         Tereza Kučmášová
PR Manager                                                     Account Executive
Mobil: 602 661 925                                           Tel.: 224 810 809
E-mail: blanka.kramolisova@cdt.cz         E-mail: tereza.kucmasova@stance.cz