ČD-Telematika výrazně posílila svou páteřní přenosovou sí? využívající DWDM technologie

Nové trasy páteřní sítě byly postaveny na platformě zařízení XDM od izraelské společnosti ECI Telecom. Celková výše investice přesáhla částku 750 000 amerických dolarů (cca 16,5 milionu korun). Nové trasy společně s dříve vybudovanými tak vytvořily vysokokapacitní propoj mezi největšími městy České republiky.

Při výstavbě byly po trase využity vydělované multiplexy (tzv. OADM moduly), které umožňují vydělení několika vlnových délek o kapacitě 10 Gbps i mimo koncové terminály. ČD – Telematika tak získala možnost vysokokapacitního pokrytí měst jako jsou Pardubice, Olomouc, Otrokovice, Zlín.

Na tyto páteřní DWDM trasy navazují zařízení na bázi takzvané „New SDH technology“ které umožní společnosti ČD-Telematika poskytnout svým zákazníkům kvalitnější služby. Díky technologii FEC (Forward Error Correction) je možné využívat širokopásmový přenosový kanál od 50 Mbps až do 10,7 Gbps.

Dalším přínosem je mnohem efektivnější využití pásma sdruženým přenosem různých typů dat, obrazu a videa použitím tzv. Combiners jednotky (kombinace klasické SDH struktury s GbE/FC/FICON atd.). Na druhé straně lze využít přenosy v maximální kapacitě 10 GbE. Všechny tyto technologie zároveň zajiš?ují vysokou úroveň QoS.

Společnost ČD-Telematika může díky těmto vlastnostem přenosové sítě poskytovat komplexní služby zákazníkům, kteří se chtějí orientovat na tzv. „Tri play services“.