ČD-Telematika získala další certifikaci ISO

Společnost ČD-Telematika a.s. získala certifikát CIS potvrzující aplikaci a trvalý rozvoj systému řízení informační bezpečnosti splňující požadavky mezinárodního standardu ISO 27001:2005.

Společnost ČD-Telematika a.s. zavedla v rámci zdokonalování procesů v rámci firmy Information Security Management System (Systém řízení informační bezpečnosti podle mezinárodního standardu ISO 27001:2005), čímž výrazně zvýšila vlastní konkurenceschopnost, kredibilitu a zkompletovala tak svou „rodinu“ certifikátů ISO standardů. Díky této certifikaci může nyní společnost usilovat také o bezpečnostně citlivé zakázky.

Podle výkonného ředitele společnosti ČD-Telematika Václava Studeného však získání certifikace zdaleka neznamená konec práce, spíše naopak. „Standardní a předepsanou metodikou vylepšování Systému řízení informační bezpečnosti je tzv. cyklus PDCA, tedy plánování, realizace, hodnocení a akce zpětné vazby. Je například potřeba rozvíjet dokumentaci Systému řízení informační bezpečnosti do konkrétních procesů a postupů společnosti, akcelerovat osvětu a vzdělávat zaměstnance k bezpečnosti na různých úrovních společnosti,“ uvedl Studený a dodal: “Průběžně budeme aplikovat nápravná opatření z analýz rizik i incidentů, zavádět preventivní opatření, precizovat plány kontinuity podnikání, hodnotit a podporovat všechny projekty společnosti i pohledem tohoto systému.“

Certifikát společnosti ČD-Telematika a.s. vystavila mezinárodní certifikační společnost CIS-Certifikation & Information Security Service GmbH se sídlem ve Vídni. Platnost certifikátu je podmíněna úspěšným absolvováním každoročních dozorových auditů a po 3 letech může být prodloužena úspěšným absolvováním obnovovacího auditu.

Společnost ČD-Telematika a.s. (ČDT) je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb z oblasti informatiky a telematických služeb. Společnost ČDT vznikla v roce 1994. V prvních letech působení se věnovala především budování vysokorychlostní digitální sítě využívající telekomunikačních kabelů s optickými vlákny a širokopásmových přenosových technologií. V roce 2002 došlo k odkoupení 100% podílu českými investičními společnostmi. V následujícím roce pak proběhla transformace firmy na akciovou společnost s majoritním podílem České dráhy a. s. Služby jsou poskytovány s vysokou kvalitou a smluvně garantovanými parametry (SLA). Společnost provozuje přes 3500 km vlastních optických kabelů po celém území České republiky. Páteřní datovou sí? s kapacitou STM-64 (10 Gbit/s) tvoří šest uzavřených optických okruhů s více než stem klíčových uzlů. Je monitorována 24 hodin denně a 365 dní v roce. Služby společnosti ČDT mají širokopásmový charakter a jsou určené operátorům pevných a mobilních sítí, poskytovatelům připojení k internetu (ISP), decentralizovaným společnostem, koncovým uživatelům s požadavkem na širokopásmové připojení, státní správě a samosprávě a dalším subjektům. Podrobné informace o společnosti ČD-Telematika naleznete na www.cdt.cz.

Kontakt:
ČD-Telematika a.s.
Tomáš Zeman, Marketing manager , mobil: 724 013 720, e.mail:  tomas.zeman@cdt.cz

Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická, Account Manager, mobil: 724 513 053, email:  marketa.pomsarova@stance.cz