Čechům se daří zvyšovat jejich úspory a v průměru by z nich dokázali přežít tři měsíce

Nová data projektu ING Bank Svět spoření dokládají, že se v Čechách rozmáhá snaha šetřit. Ve druhém čtvrtletí letošního roku dokázaly české domácnosti spořit zase o něco více. Pokud by průměrná domácnost přišla o veškeré příjmy, dokázala by nyní financovat své základní výdaje po dobu tří měsíců, tedy téměř o dva týdny déle než v prvním čtvrtletí. Z průzkumu vyplynulo, že u českých domácností došlo k mírnému nárůstu příjmů, zároveň však i ke zvýšení pravidelných výdajů spojených s průběžným zdražováním a zvyšováním daňové zátěže. Češi si tak mohou dovolit spořit stále až čtvrtinu svých příjmů, stejně jako v předchozích měsících.

„To, že více spoříme, je trend posledních měsíců, který potvrzují i data o vkladech z České národní banky. Ať již se jedná o obavy domácností z neustálého zdražování a vzrůstajících nákladů v budoucnu nebo o uvědomělé chování stále více finančně gramotných Čechů, jedná se bezesporu o pozitivní posun. Češi patří ze své podstaty ke spořivějším národům, a tak věřím, že se nejedná pouze o krátkodobý trend,“ komentuje výsledky průzkumu Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank. V rámci posuzování podle skupin se data oproti minulému sledování výrazně nemění. Stále platí, že nejdéle by se svými úsporami vydrželi vysokoškoláci, kteří by pokryli v průměru téměř půlroční výpadek příjmů, zatímco lidé se základním vzděláním pouze necelé dva měsíce, viz graf č. 1.

„V případě druhého indexu, kterým je ING Bank Potenciál úspor, za druhé čtvrtletí nedošlo k posunu. Příjmy českých domácností převyšují jejich výdaje v průměru o 25 %, které by české domácnosti mohly odkládat jako rezervu. Ve sledovaném období došlo k mírnému nárůstu příjmů domácností, ty však zároveň musejí sáhnout hlouběji do kapsy při mandatorních výdajích. Lze tedy konstatovat, že i když mají domácnosti stále stejný ‚balík‘ peněz, který mohou odkládat stranou, začaly spořit více, což dokazuje index úspor,“ doplňuje výsledky Libor Vaníček. S potenciálem spoření jsou na tom nejlépe domácnosti vysokoškoláků, které jsou schopny odkládat stranou téměř třetinu příjmů (31 %). Pokud se podíváme na regiony, nejvyšší potenciál mají domácnosti z Prahy a středních Čech, a to díky vyšším příjmům, viz graf č. 2.

Podpůrnou aktivitou projektu ING Bank Svět spoření jsou interaktivní webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz, kde návštěvník získá aktuální informace ze světa spoření, tipy na spoření, může si otestovat vědomosti v kvízu, nebo využít kalkulačku pro výpočet potenciálu spoření atd. 

Informace k indexům ING Bank Svět spoření – data za druhé čtvrtletí 2012
Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)
• Průměrná výše úspor české domácnosti ... 111 799 Kč
• Průměrné pravidelné výdaje české domácnosti ... 23 691 Kč
• Index úspor ... 3 (tj. 3 měsíce)

Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
• Průměrné měsíční příjmy domácnosti ... 30 793 Kč
• Průměrné měsíční výdaje domácnosti ... 23 691 Kč
• Potenciál spoření ... 25 %

ING Bank Svět spoření je nový dlouhodobý projekt společnosti ING Bank ČR. Jedná se o studii, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci domácností a jejich vývoj. První sběr dat proběhl v prosinci 2011 prostřednictvím on-line dotazování.

ING Bank Index úspor domácností sleduje výši disponibilních úspor, konkrétně, kolikaměsíční výdaje je průměrná česká domácnost schopna pokrýt svými úsporami. Disponibilními úsporami jsou pak myšleny dostupné finance v hotovosti, na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech, finanční rezervy v akciích, dluhopisech nebo podílových fondech. Do disponibilní rezervy není započítáno stavební spoření.

ING Bank Potenciál spoření sleduje, jakou část příjmu je domácnost schopna uspořit. 

Prezentaci Libora Vaníčka, ředitele retailového bankovnictví k projektu ING Bank Svět spoření III, si můžete stáhnout ZDE.

Průzkum ING Bank ČR je opakovaným měsíčním on-line dotazováním na reprezentativním vzorku populace, jehož cílem je zjistit potenciál spoření a index úspor českých domácností. Prezentovaná data jsou za období duben–září 2012. Dotazování se účastnilo 1500 respondentů z Čech a Moravy ve věku 18–60 let. Průzkum realizovala agentura TNS AISA.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk