Cenu Jaroslava Seiferta 2012 a finanční dar od Pioneer Investments získává Vladimír Binar

Laureátem Ceny Jaroslava Seiferta (CJS), prestižního literárního ocenění udělovaného od roku 1986, se stal pro rok 2012 Vladimír Binar. Porota ocenila autorův povídkový triptych Číňanova pěna, vydaný v roce 2011 v nakladatelství Triáda. Laureát 16. října 2012 na slavnostním ceremoniálu v rezidenci primátora v Praze převezme z rukou zakladatele Nadace Charty 77, Františka Janoucha, cenu a peněžitou odměnu 250 000 Kč. Tu věnuje již po deváté generální partner CJS finanční skupina Pioneer Investments. 

Cena Jaroslava Seiferta je spojena s finanční odměnou 250 000 Kč, kterou každoročně věnuje její generální partner, finanční skupina Pioneer Investments v ČR. „Podpora české kultury a vzdělanosti je součástí naší dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti. Jsem osobně velmi potěšen, že díky této prestižní Ceně se dostává pozornosti originálním tvůrčím osobnostem, kterých bylo až do dnešního dne rovná třicítka,“ komentuje rozhodnutí poroty Roman Pospíšil, generální ředitel Pioneer Investments v ČR a SR.

Cena Jaroslava Seiferta byla letos udělena spisovateli, překladateli a literárnímu historikovi Vladimíru Binarovi. „Porota ocenila Vladimíra Binara jako autora textů, v nichž se básnická imaginace prolíná s vypjatou autenticitou a které představují i významné existenciální svědectví člověka této doby,“ řekl k výběru poroty František Janouch, zakladatel Nadace Charty 77.

PhDr. Vladimír Binar – básník, prozaik, překladatel, editor a literární historik – se narodil v roce 1941 ve Velkém Meziříčí. Z politických důvodů nebyl po maturitě přijat na vysokou školu, a tak pracoval jako papírenský a betonářský dělník. Později vystudoval bohemistiku a filozofii na FF UK. Zprvu vyučoval na katedře literatury, v době normalizace se však živil jako překladatel. Kromě oceněného souboru je autorem dalších próz a veršů (Playback, Emigrantský snář, Hlava žáru), napsal knihu ´Čin a slovo´ o Jakubu Demlovi, překládá z francouzštiny a jako editor vydal například knihy S. Vodičky, B. Fučíka, J. Čapka. Opakovaně pobýval ve Francouzské Polynésii. Od roku 1990 opět vyučuje na FF UK.

Tři prózy, které Vladimír Binar zahrnul do souboru Číňanova pěna, čekaly na vydání poměrně dlouho. Nejstarší z nich vznikla už v 70. letech 20. století – i když poslední úpravy do ní autor zanesl až na jaře minulého roku. Ačkoliv texty nevznikaly společně a vycházejí takto pospolu poprvé, zdá se, jako by k sobě odjakživa patřily. Jsou totiž propojeny jednotným tématem – měsícem, který stojí kdesi v pozadí každého textu a svým mlčenlivým svitem určuje jeho povahu.

Cena Jaroslava Seiferta (vyhlášená roku 1986 ve Stockholmu a v roce 1990 přenesená do Prahy) se uděluje za vynikající slovesné dílo zveřejněné v posledních třech letech, případně i za dílo celoživotní. Laureáta vyhlašuje Nadace Charty 77 každoročně 22. září, v předvečer Seifertových narozenin. O udělení letošní ceny rozhodla nezávislá porota pod vedením literárního historika a kritika Michala Bauera. V porotě dále zasedli: Pavel Dominik, Libuše Heczková, Marie Jirásková, Jiří Peňás, Michael Špirit, Daniel Vojtěch a Jiří Zizler a bez hlasovacího práva František Janouch, předseda správní rady Nadace Charty 77.


Dosavadní laureáti Ceny Jaroslava Seiferta:

Karel Šiktanc (2011)
Jáchym Topol (2010)
Ludvík Kundera (2009)
Václav Havel (2008)
František Listopad (2007)
Ivan Martin Jirous (2006)
Michal Ajvaz a Jiří Suchý (2005)
Viktor Fischl a Josef Škvorecký (2004)
Miloslav Topinka (2003)
Jiří Gruša (2002)
Zdeněk Rotrekl (2001)
Pavel Šrut (2000)
Jiří Kratochvil (1999)
Věra Linhartová (1998)
Karel Milota (1997)
Jiřina Hauková a Zbyněk Hejda (1996)
Antonín Brousek a Petr Kabeš (1995)
Milan Kundera (1994)
Bohumil Hrabal (1993)
Josef Hiršal a Ivan Wernisch (1992)
Jiří Kolář (1991)
Emil Juliš (1990)
Karel Šiktanc (1989)
Ivan Diviš (1988)
Ludvík Vaculík (1987)
Dominik Tatarka (1986)

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Danube House, Karolinská 650/1
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz