Červená barva generuje extrémní názory, modrá nic neřeší, odhalil výzkum společnosti HP

Praha, 20. července 2009 – Lidé budou s větší pravděpodobností pozitivně reagovat na předložený návrh, pokud je využita zelená barva. Naopak barva červená vede k přijetí extrémních stanovisek. Tyto výsledky ukázal čerstvý výzkum, který provedla divize tisku a zobrazování (IPG) společnosti HP ve vybraných zemích Evropy, Středního východu a Afriky.

Výzkum ukázal také na zajímavý vliv barvy na ovlivnitelnost cílového publika – tedy míru shody příjemce s konkrétním sdělením. Více než polovina respondentů (53 %), kterým byla předkládána tvrzení v zelené barvě, vybrala v dotaznících možnost „souhlasím“ nebo „rozhodně souhlasím“. Naopak v případě černobílých dotazníků dosahovala míra souhlasu pouze 36 %.

Jako největší světový poskytovatel tiskových a zobrazovacích zařízení provedla divize IPG společnosti HP tento výzkum s cílem získat přesnější představu o tom, jakou roli hraje barva v rozhodovacím procesu. Poznatky z tohoto průzkumu pomohou firmám lépe porozumět tomu, jak rozdílné skupiny příjemců reagují na sdělení ve vybrané barvě. Díky tomu mohou lépe využít možností barev v interní i externí komunikaci.

Zelená barva vzbuzuje souhlas

Graf1.gif
 
Osa X ukazuje podíl odpovědí souhlasných, nesouhlasných a indiferentních k následujícím výrokům: „Květen je můj nejoblíbenější měsíc“ a „Dnes se cítím plný nových nápadů“ (uváděn je průměr výsledků u obou otázek); osa Y ukazuje rozložení odpovědí pro každou z barev dotazníku. Výsledky jsou průměrem za celou zkoumanou oblast.


Průzkum také odhalil významný vztah mezi polaritou – výskytem extrémních názorů – a červenou barvou. Dotazníky v červené barvě generovaly trojnásobné množství názorů na krajních okrajích škály (29 %) oproti jen 10 % v případě dotazníků černobílých. Indiference – tedy nevyjádření žádného názoru – byla nejčastější u modrých dotazníků (47 %) a černobílých (43 %) v porovnání s pouhými 28 % v případě zelených a 19 % u červených.

Červená barva generuje vyhraněné odpovědi

Graf2.jpg
 
Osa X ukazuje zastoupení odpovědí “Silně souhlasím” a “Silně nesouhlasím” s následujícími výroky: „Květen je můj nejoblíbenější měsíc“ a „Dnes se cítím plný nových nápadů“ (uváděn je průměr výsledků u obou otázek); osa Y ukazuje rozložení odpovědí pro každou z barev dotazníku. Výsledky jsou průměrem za celou zkoumanou oblast.


Výzkum proběhl v devíti zemích a byl založen na „neutrálních výrocích“, které byly prezentovány v dotaznících distribuovaných v rozdílných barevných variantách respondentům, kteří měli za úkol vyznačit míru jejich souhlasu.

Luis Casado, HP EMEA Enterprise Marketing Director, IPG, k tomu uvádí: „Rozdílné vnímání a reakce na jednotlivé barvy se u jednotlivců liší, což může působit obtíže při analýze výsledků. Například červená barva generovala nejvíce polarity, ale celková míra souhlasu s uvedenými výroky byla u této barvy 47 %, což je podstatně více než 39 % u černé a 36 % u modré barvy.“„Výsledky průzkumu ale nepochybně prokazují vliv barvy na míru angažovanosti recipientů, jejich ovlivnitelnost a dokonce i na celý rozhodovací proces. Možnosti využití tohoto jevu v komerční komunikaci jsou široké, ať už je cílem komunikace firmy vyvolat určitou reakci, či se jen odlišit od konkurence,“ dodává Casado.Společnost HP je lídrem ve snižování nákladů spojených s barevným tiskem, což potvrzuje řada nezávislých studií:
• Použití HP Originální dodávky dává ekonomický smysl - nedávný výzkum ukázal, že originální inkoustové kazety HP umožňují vytisknout o 34 % více stránek oproti jiným kompatibilním kazetám a o 69 % více stránek než znovu doplňované (refilované)1.
• HP Originální inkoustové kazety dlouhodobě překonávají refilované náplně z hlediska kvality a spolehlivosti2.
• Originální tonery HP překonávají repasované tonerové kazety z hlediska kvality a spolehlivosti3.
• Multifunkční tiskárny HP dokáží zvýšit produktivitu a tak generovat úspory ve výši až 30 % v porovnání s konkurenčními kopírkami.
• Díky technologií Instant-on tiskárny HP LaserJet spotřebují až o 50 % méně energie a poskytují oproti tradiční laserové technologii o 50 % rychlejší tisk.

„Kombinace produktového portfolia HP IPG pro barevný tisk spolu s originálními náplněmi HP a software pro správu, jako například Web Jetadmin a Color Access Control, umožňuje začlenění barevného tisku do interní a externí komunikace tak, aby to bylo ekonomicky výhodné,“ uvádí dále Casado a uzavírá: „Divize IPG společnosti HP bude i nadále poskytovat svým zákazníkům nástroje, které umožňují efektivně a přitom úsporně využívat potenciálu barev.“

1 Zdroj: Innovationstechnik. Další informace na: http://h41139.www4.hp.com/reliability/hho/uk/en/?jumpid=ex_r10975_1-mrmid_uk_en_hho_ipg/mu/-/inktest
2 Zdroj: QualityLogic. Více informací na: http://www.hp.com/sbso/product/supplies/printer-ink-refill.html?jumpid=reg_R1002_USEN
3 Zdroj: QualityLogic. Více informací na: www.qualitylogic.com/assets/pdfs/consumables/Reliability_Comparison_Study-Mono_Toner-%20HP_vs_NA_Reman_Brands_11-07.pdf

Informace pro média:

O společnosti HP
Společnost HP, největší světový dodavatel technologií, usnadňuje využívání technologií osobním uživatelům i podnikům prostřednictvím bohatého portfolia, které zahrnuje řešení pro tisk, výpočetní techniku, služby i celé IT infrastruktury. Více informací o HP (NYSE: HPQ) najdete na webových stránkách http://www.hp.com.

O průzkumu
Průzkum o dopadech barev byl proveden na vzorku 2 000 výdělečně činných osob ve věku od 16 do 55 let ve Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Švédsku, Jižní Africe a Rusku nezávislou výzkumnou společností ToLuna mezi 6. a 10. dubnem 2009. Průzkum byl založen na řadě barevně neutrálních výroků, ke kterým uváděli respondenti úroveň jejich souhlasu, nesouhlasu či lhostejnost. Použité výroky zněly: "Květen je můj nejoblíbenější měsíc v roce" a "Dnes se cítím plný nápadů“. Každý respondent obdržel stejnou sadu otázek, dotazníky se lišily pouze použitou barvou. Následně byly zaznamenány odpovědi a pro celkové výsledky byl použit průměr z obou otázek.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Ondřej Peterka
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809
E-mail: ondrej.peterka@stance.cz